Låt barnen simma tillsammans

Ledare Artikeln publicerades
Gemensam simundervisning borde vara en självklarhet.
Foto:Kerstin Carlsson / TT
Gemensam simundervisning borde vara en självklarhet.

Europadomstolens senaste beslut kan vägleda Sverige.

Föräldrar i Schweiz får inte hindra sina barn från att delta i simlektioner i skolan med både flickor och pojkar. Det har Europadomstolen slagit fast.

Domstolen anser att religionsfriheten i detta fall får stå tillbaka något. I domen understryker man dessutom att gemensam simundervisning inte bara handlar om att lära sig att simma. Att alla elever deltar tillsammans är viktigt för integrationen.

Domen bryter helt med linjen som är gällande i Sverige. Skolinspektionen slog nyligen fast att det är tillåtet att helt könsseparera undervisningen i idrott för de skolor som vill. På vissa skolor anses barn så unga som sex år inte kunna ha idrott tillsammans.

  Föräldrarnas önskemål väger tyngst. I ett fall från november förra året krävde en förälder att dottern skulle undervisas i en miljö där alla närvarande på badhuset skulle vara kvinnor iförda burkini. Trots svårigheter att tillgodose kravet måste skolan anpassa undervisningen.

  Det är olyckligt. Senast i årskurs sex ska alla elever kunna simma enligt de uppsatta målen. Barn på låg- och mellanstadiet ska inte sexualiseras. Att kunna simma är dessutom livsviktigt. Drunkningsolyckor är fortfarande vanliga och har ökat under senare år.

  Många argumenterar för att könsuppdelade grupper gör att färre flickor skolkar från simundervisningen. Men genom att tillåta allehanda särlösningar sätts flickorna i en rävsax. Vilken tolvåring är förmögen att mot sina föräldrars vilja simma med de andra när separerad undervisning finns?

  Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. Sverige måste därmed inte rätta sig efter domen i Schweiz. Men domen slår ändå fast var gränsen för religionsfrihet i skolan går i förhållande till Europakonventionen.

  Regeringen är otydlig och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) talar om att man inte ska kunna separera elever i ett ämne under hela skoltiden. Huruvida det omfattar simundervisningen eller inte är oklart.

  Det vore bra om ministern tog bladet från munnen. Ytterst handlar frågan om synen på pojkar och flickors kroppar och dess sexualitet. Att barn simmar tillsammans ska inte vara kontroversiellt.