Kalmar län är inte S-märkt

Ledare Artikeln publicerades

Väljarstödet för Socialdemokraterna i Kalmar län är det förväntade utifrån en analys av samhällsförändringarna sedan 1973, enligt en ny studie. Det finns inte finnas någon S-faktor i området, såsom ofta är bilden av politiken i länet.

I Kalmar län får Socialdemokraterna det förväntade stödet, varken mer eller mindre.
I Kalmar län får Socialdemokraterna det förväntade stödet, varken mer eller mindre.

¶När professorn i statsvetenskap Anders Lidström vid Umeå universitet presenterar en mycket intressant studie över de socialdemokratiska politiska regionerna i Sverige finns Kalmar län inte med.

¶Den vetenskapliga framställningen Socialdemokraternas tillbakagång 1973-är läsvärd. I Sverige - ett land vars homogenitet ofta överdrivs - diskuteras sällan regionala politiska skillnader. Detta trots exempelvis att stora delar av Götaland - läs Jönköpings län, Halland och Kronoberg - röstar borgerligare än övriga Sverige. Eller att Västerbotten har ett frisinnat arv. Eller att Socialdemokraterna i Norrbotten alltid lutat mer åt höger än sina partivänner i Skåne.

¶Anders Lidström har noga studerat Socialdemokratins förlorade väljarstöd i riksdagsval och 1973 mot bakgrund av de samhällsförändringar som påverkat partiets styrka.

¶Den minskande industrisysselsättningen har medfört att en historiskt väljarbas krympt. Högre utbildade tenderar att rösta mer borgerligt. Det stigande välståndet har påverkat väljarbeteendet och urbaniseringen har försvagat tidigare starka väljarfästen för partiet, som landets många bruksorter. Även partiets röststöd i utgångsläget är en faktor. Sammantaget har strukturförändringarna bidragit till att var tredje väljare lämnat partiet sedan 1973.

¶Men regionalt ser det mycket olika ut. Med ett beaktande av de fem förklaringarna finner Lidström att Socialdemokratin på tre håll i Sverige presterar betydligt bättre än förväntat. Övre Norrland är ett känt exempel. I regionen Värmland-södra Närke behåller också partiet ett mycket starkt stöd och i Skaraborg - ett historiskt borgerligt ”heartland” - har partiet vunnit över tidigare centerväljare.

¶Samtidigt är partiet svagare än förväntat i Stockholmsregionen, i en vid industriregion som Gävleborg-Bergslagen- Sörmland och i Skåne där Sverigedemokraterna förändrat det politiska landskapet.

¶Kalmar hör till kategorin av län där Socialdemokraternas valresultat helt enkelt på det stora hela taget följer samhällsförändringarna sedan 1973. Partiet går varken bättre eller sämre än vad man kunde förvänta sig enligt faktorerna. Partiet får visserligen högre stöd i Kalmar län än i de övriga Smålandslönen, men även där följer Socialdemokraternas resultat variablerna. Jönköpings län kan med engelsk terminologi beskrivas som ”a conservative stronghold”. (Konservativt fäste). Socialdemokratin är stark i länet men inte så stark att den lyckats vinna väljare utanför den egna basen. Det verkar inte finnas några särskilda regionala normer eller värderingar som gynnar Socialdemokratin.

¶För en borgerlighet i länet präglad av dåligt självförtroende är det goda nyheter. Den som studerar valresultat under en längre period bakåt finner att det varit tämligen jämt mellan blocken, med någon eller några procents övervikt för de rödgröna partierna. Med Sverigedemokraternas intåg förändrades dock maktbalansen. Flera symbolfaktorer för Socialdemokraterna har dock stärkt bilden av länet som ett S-fäste. Oskarshamn och Juholt, Kalmars egendomliga politiska situation och ett starkt fäste som Emmaboda är exempel som nämns i varje samtal om politisk geografi värt namnet.

¶Slutsatsen är också dyster för Socialdemokratin. Professorn skisserar tre möjliga scenarier. Ett är att utvecklingen fortsätter i samma spår. Urbaniseringen urholkar då stödet för partiet. Ett annat där partiet lär av framgångarna i framgångsrika regioner är mer positivt. Ett tredje förutspår en politisk kollaps då partiets svaga regioner ligger i tillväxtområden.

¶Två av tre är således negativa. Det talar inte för någon röd framtid i Kalmar län.