Kalmar behöver mer moderata reformer än så här

Ledare Artikeln publicerades

Kalmarmoderaternas valmanifest är ordrikt men hade behövt mer innehåll.

Måns Linge och Christina Fosnes, moderata toppnamn i Kalmar.
Måns Linge och Christina Fosnes, moderata toppnamn i Kalmar.

Ett valmanifest vinner inga väljare och säger inget om vad ett parti har uträttat. Men det finns en poäng med manifest, nämligen att de tvingar partierna att besvara grundläggande frågor. Vilka är de stora samhällsproblem som partierna har identifierat och hur tänker de sig att dessa problem ska lösas?

Kalmarmoderaternas kommunala manifest, som presenterades häromdagen, ger en del svar - begravda under en stor mängd annan text, men i alla fall.

Den stora utmaningen är integrationen på arbetsmarknaden. Hur undviks att nyanlända hamnar i bidragsberoende? Hur ska kommunen klara ekonomin när människor som har haft statligt etableringsstöd efter två år blir ett kommunalt ansvar?

I Kalmar kommun har sådana frågor hittills mött ett förstrött intresse. De styrande Socialdemokraterna visar större engagemang i sådant som rör tävlingar, elitidrott och omröstningar på nätet. Ett av få initiativ på arbetsmarknadsområdet, överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om halverad arbetslöshet, rann ut i sanden och arbetslösheten sjönk bara marginellt.

Barn växer upp i fattigdom. Segregationen tilltar. Stödet för Sverigedemokraterna, som dessutom av S har utsetts till huvudmotståndare, ökar.

Moderaternas förslag kunde förvisso ha varit mer offensiva. Moderata kommunpolitiker, bland annat i Växjö, har genomfört ett systematiskt arbete för att minska utanförskapet och få fler i arbete. Det är sympatiskt att M i sitt manifest förordar en särskild Kalmarlinje, men en sådan bör utgå från den ambitiösa moderata reformagenda för kommuner som redan finns.

I manifestet finns dessvärre också några riktiga stolpskott.

Ett sådant är idén att göra hela kommunen till ett så kallat paragraf 3-område, alltså ett verksamhetsområde för ordningsvakter. Det är tveksamt både juridiskt och praktiskt. Ordningsvakter har en minimal utbildning och är inte alls avsedda att patrullera stora områden eller agera ingripande.

Ett annat stolpskott är idén att Kalmarhem ska agera ”föredöme” och bygga på mindre orter i kommunen. Som alla andra kommunala bostadsbolag ska Kalmarhem bedrivas affärsmässigt och dess projekt vara lönsamma. Det är inte Kalmarhems uppgift att se till att vissa skolor eller omsorgsinrättningar finns kvar.

Av ett manifest framgår också vilka problem ett parti inte ser. Vilka är det M bortser ifrån?

Ett typiskt Kalmarproblem som inte berörs är maktkoncentrationen, som leder till tvivelaktiga beslut. Att fullt funktionsdugliga lokaler rivs för att ersättas av en innebandyarena, dessutom på en plats som inte är avsedd för idrottsverksamhet, är ett typexempel på snabbt och dåligt beslutsfattande.

Ett annat problem, som dessvärre bekräftas av manifestet, är Kalmarpolitikens dragning till det perifera och ytliga. Det hade under mandatperioden behövts ett konstruktivt oppositionsparti som orkade koncentrera sig på de kommunala kärnuppgifterna. Annars blir det svårt att i valet kunna träda fram som ett reellt alternativ.