Just det, lyssna på Danmark!

Ledare Artikeln publicerades

Under de senaste 30 åren har Danmark haft borgerlig regering i sammanlagt 20 år. Danskarna är ännu mer borgerliga än sina politiker. Sveriges borgerliga partier har mycket att lära av grannlandet i söder.

Det skriver Ann-Sofie Dahl i det nyutkomna boken Matadorlandet. Hon vill nyansera den ensidiga bilden av Danmark som ett land "helt i händerna på Dansk Folkepartis främlingsfientlighet och Kristianias haschrökare. Hon lyfter fram tv-serien Matador som en annan mer sann bild av landet. Dansken bortom Ströget i Köpenhamn är i själ och hjärta en borgerlig kapitalist, sin egen lyckas smed och frihetskämpe i teologen Grundtvigs anda och efterföljd.
Ann-Sofie Dahl är statsvetare och bosatt i Köpenhamn sedan 2003. Hon var med och grundade den borgerliga tankesmedjan CEPOS och medverkar som krönikör i den debattglada tidningen Berlingske Tidende.
Hon hävdar att de borgerliga regeringarna i Danmark inte bara har lyckats med sin ekonomiska politik, det som brukar kallas "kartoffelkuren". De har också haft en mer eller mindre framgångsrik ambition att sprida borgerliga värderingar. "Det borgerliga idégodset utgår från en grundsyn på den enskilda människan och hennes roll i samhället som är beständig och gemensam oavsett partibeteckningar och sociala förhållanden."
Statens roll ska vara begränsad, men stark där den behövs. Detta innebär, säger de borgerliga i Danmark klart och tydligt, att äganderätten ska försvaras och medborgerliga fri- och rättigheter värnas. Marknadsekonomi och fritt företagande uppmuntras. Man för en aktiv "værdikamp".
Detta är lättare i Matadorlandet än i folkhemmet Sverige, medger Dahl. Men hon hävdar ändå att Sverige kan lära av Danmark.
För det första, skall det påpekas, bör Alliansregeringen i Sverige, undvika att göra om misstaget i Danmark. "Att utlänningspolitiken så dominerat dansk politik under de senaste tio åren är det mest uppenbara beviset på att VK-regeringen /Venstre-Konservative/ låtit Dansk Folkparti få alldeles för stort inflytande över politiken", skriver Dahl.
Annat är mer föredömligt, menar hon. Alliansen måste sänka skatterna på de höga inkomsterna, marginalskatt och värnskatt. Det behövs för att uppmuntra utbildning och risktagande, nödvändigt för en kunskapsnation i den globaliserade världen.
Danmark kan inspirera, men inte alltid kopieras. De borgerliga statsministrarna i Danmark har fördelen att kunna utlysa val, när tillfället är maximalt gynnsamt. Nuvarande regeringschefen Lars Lökke Rasmussen kan så göra, men senast i november i år.
En annan skillnad är Matador-mentaliteten. I Danmark är individen ett litet Gnosjö, självständig i sin strävan att skapa sin framgång. Svenskar lever, med samma förenkling, fortfarande kvar på Bruket, där någon annan svarade för sysselsättning och välfärd. Här finns en utmaning för Reinfeldt, Borg och de andra.
Den danska höger har haft fördelen av en socialdemokrati, som aldrig fått grepp om väljarnas tankevärld och som länge varit splittrad och svag.
Ann-Sofie Dahl gör en intressant analys av socialdemokraternas nye partiledare i Sverige. Håkan Juholt förefaller "att lugnt bida sin tid, måhända stärkt av sina danska kollegors comeback efter många års marginalisering".
Hon tror, att Håkan Juholt satsar på långsiktig opinionsbildning. Det är samma strategi som förde Alliansen till makten 2006. Nu ägnar sig de borgerliga i Sverige mest åt att regera, menar Dahl. Matadorlandet håller upp en spegel vid Sundet.