Ingen lågt hängande frukt i blåbärsskogen

Ledare Artikeln publicerades
Bärplockare från Bulgarien och Asien tar enkla jobb som bärplockare.
Foto:PONTUS LUNDAHL/TT
Bärplockare från Bulgarien och Asien tar enkla jobb som bärplockare.

Behövs mer än en skärpning av lagen om arbetskraftsinvandring för att få ut arbetslösa i skogen.

Ska välfärdsekvationen gå ihop i framtiden behöver utlandsfödda som får uppehållstillstånd ett arbete att gå till. Det har dock visat sig svårt.

Enligt en färsk analys från Arbetsmarknadsekonomiska rådet har utrikesfödda en mycket lägre anknytning till arbetsmarknaden än personer födda i Sverige. "Bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete", sade rådets ordförande professor Lars Calmfors till Svenska Dagbladet (14 februari).

Sifforna oroar, särskilt när utmaningen växer. Under ett år sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Det motsvarar ett nytt Kalmar och ett nytt Sundsvall, skriver näringsminister Mikael Damberg (S) och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på Dagens Nyheters debattsida (14 februari).

    Gruppen av nyanlända är visserligen inte enhetlig. Det finns en del som kan ta kvalificerade jobb, samtidigt verkar många främst aktuella för enklare arbeten. Men reformer som möjliggör mindre produktiva enklare jobb med lägre löner har Socialdemokraterna motsatt sig. Det låser situationen.

    I en nyvaknad krismedvetenhet föreslår Damberg och Thorwaldsson i alla fall att jobb som kräver kort eller ingen utbildning i första hand ska tillsättas med arbetslösa personer i Sverige – inte genom arbetskraftsinvandring. Som exempel tar de att det under 2016 utfärdades 3 200 arbetstillstånd för bärplockare och plantörer.

    Samtidigt är det motsägelsefullt att Socialdemokraterna och LO vill ändra lagstiftningen för att jobb som bärplockare ska tillsättas av arbetslösa i Sverige utan att de har ändrat inställning i frågan om enkla jobb. För bärplockning är bland det närmaste enkla jobb som finns i dag. Förkunskapskraven är nästan noll. Och något som det talas tyst om är att lönen plockarna får med sig hem många gånger inte är i nivå med svenska minimilöner och att de arbetar långa dagar. Det går också att fråga sig varför arbetslösa inte tar bärplockarjobben redan i dag?

    Utan fler reformer på arbetsmarknaden kan resultat av en skärpning i lagen om arbetskraftsinvandring främst bli en öde blåbärsskog.