I demokratiernas tjänst

Ledare Artikeln publicerades
Största importören av svenska vapen: Norge som köpt Hägglunds stridsfordon (bilden).
Foto:Forsvaret
Största importören av svenska vapen: Norge som köpt Hägglunds stridsfordon (bilden).

Svensk vapenexport går redan i dag närmast uteslutande till demokratier.

Under flera år har det skapats en bild av att Sverige varit något av jordklotets vapensmedja, världens största exportör per capita, har det sagts. Sannolikt finns det en bred föreställning om att diktaturer runt om i världen beväpnar sina soldater med svenska vapen.

När statistiken för 2015 i går presenterades kunde i vart fall Miljöpartiets ledande politiker andas ut. För bara något år sedan talade partiet om ett "totalstopp" för vapenexport. Nu i regeringsställning slipper det delade partiet mötas av rubriker om svenska exportframgångar.

I en otryggare värld sjunker den svenska vapenexporten och utgör nu 7,6 miljarder kronor. Till detta kommer att närmare 80 procent av exporten går till vad som kallas samarbetsländer, det är EU, EES och stater som USA och Kanada. Lägg därtill att den mycket omdiskuterade exporten till länder i Mellersta Östern är påfallande låg, Saudiarabien exporterade material för 14 miljoner kronor.

Enstaka affärer ger stora avtryck i statistiken. Försäljningen något enstaka år ger därför en något missvisande bild av export. Om världens största demokrati, Indien, köper svenska Gripenplan kommer det kraftigt slå igenom i siffrorna, för att ta ett exempel.

Men på det stora hela taget skiljer sig 2015 inte från det långsiktiga mönstret. Det är länder som Sverige har syskon eller kusinrelationer till som är de stora köparna. Etta kommer syskonnationen Norge och trea brödralandet Finland. Det är länder som Sverige också har fördjupat militärt samarbete med, inom ramen för FN eller EU, läs Nordic Battle Group.

Ett land som Sydkorea kvalar i år in på topp i topplistan. Sydkorea hotas som bekant av kommunistiska Nordkorea som demokratin i söder formellt sig befinner sig i krig med. Sverige behöver inte skämmas för att denna demokrati kan skydda sin befolkning med svensktillverkat marint ledningssystem.

Årets statistik kommer efter en tid år då mycket krut har lagts på att debattera införandet av ett demokratikriterium för vapenexporten. Siffrorna vittnar dock om att exporten till länder som Jordanien (0,8 miljoner), Qatar (26 miljoner) och Kuwait (76) miljoner är klart begränsad. Det vittnar också om den stränga praxis som tillämpas. Även om något demokratikrav ännu inte är infört är det bara en del av de svensktillverkade materielen som kan komma i fråga till länderna i Mellersta Östern. Offensivare vapen som Gripenplan kan exempelvis inte komma i bli aktuella och kriget i Jemen skulle säkerligen också påverka bedömningen i exportkontrollrådet av eventuella affärer med Saudiarabien.

Det är inget argument mot ett demokratikriterium. Tvärtom är det rimligt att praxis kodifieras och att perspektivet mänskliga rättigheter väger än tyngre i svensk utrikes och säkerhetspolitik.

Sverige är ingen jätte när det gäller försvarsexport utan en liten aktör som står för mindre än två procent av försäljningen i världen. Och på det hela taget en aktör som tar betydligt större ansvar än i stort sett alla andra vapenproducerande stater.