Fördöm myglet i Kalmar

Ledare Artikeln publicerades

Ekobrottsmyndigheten har ställt Kalmars politiker "inför rätta". De får nu avgöra om det var demokratiskt rätt av styrelseordföranden Steve Sjögren (S) att avskeda renhållningsförbundet KSRR:s VD utan formellt beslut i styrelsen. Får en ordförande fatta sådana beslut utan handläggning enligt vedertagna principer?

Myndigheten har tagit ställning till en polisanmälan från Jonas Löhnn (MP) och Anna-Britt Wejdsten (FP). De ville få en juridisk prövning av Sjögrens och styrelsemajoritetens agerande. Nu har myndigheten sagt att frågan inte faller under allmänt åtal. Löhnn och Wejdsten har aldrig sagt att de vill sätta fast Sjögren. De ville få en prövning av ärendet utifrån kommunallagen. Den skall vara ett rättesnöre för förvaltningen.

Sjögren kan inte misstänkas för förskingring eller trolöshet mot huvudman, säger myndigheten. Det är förödande för politikens anseende i Kalmar om myndighetens besked tolkas som att det är fritt fram att göra som Sjögren & Co. En ordförande måste kalla in hela styrelsen, när beslut ska fattas. Beslut måste protokollföras.
Löhnn och Wejdsten har också skrivit till förvaltningsdomstolen. De hävdar att Sjögren och flera andra i KSRR:s fullmäktige var jäviga, ner revisionsrapporten klubbades igenom. Rapporten konstaterade att Sjögren hade ägnat sig åt "otillbörligt beslutsfattande". Personer får inte fatta beslut i frågor som rör dem själva, menar Löhnn och Wejdsten. Förvaltningsdomstolen har ännu inte tagit ställning i ärendet. En juridisk bedömning av detta är behövlig. Skulle också förvaltningsdomstolen lämna tillbaka ärendet till Kalmars politiker, kvarstår deras ansvar att säga ifrån. Så får det inte gå till.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) har varit lojal med sin partikamrat Sjögren. Moderaterna har haft representanter som har deltagit i besluten och har inte heller sagt det som behöver sägas: Fy skäms! Vi får inte ge kommunens politiker fria händer att mygla ostraffat i nämnder och styrelser.

Jonas Löhnn har agerat juridiskt, när han ansåg att den politiska vägen var stängd av fegisar och mumlare i alla partier. Han har hållit en strikt principiell linje i frågan. Han kommer att utmålas som förloraren. Inget kunde vara mer fel. Han går ur kontroversen med hedern i behåll.
Nu ska Kalmar styras av Johan Persson i samförstånd med Malin Petersson (M). Kommunen har fått en ny majoritet som håller smusslarna om ryggen. Det bådar inte gott för den transparens som Petersson alltid efterlyste när hon var i opposition.

UW