Exportvinnaren Kalmar

Ledare Artikeln publicerades

Exporten från Kalmar län utvecklas sämst i landet. Detta till trots förblir exporten avgörande för länets framtida utveckling.

Länets industrier är helt beroende av frihandel och exportmöjligheter.
Foto: Anna Börje
Länets industrier är helt beroende av frihandel och exportmöjligheter.

För Kalmar län var statistiken dyster när Utrikesdepartementet häromdagen presenterade färska länsvisa siffror om exportens utveckling.

Från alla svenska län ökar exporten. Mest i storstadsregionerna. Och allra minst ökar varuexporten från industrierna i Kalmar län.

Statistiken varierar naturligtvis. En betydelsefull order till ett stort företag i ett mindre län sätter naturligtvis ett rejält avtryck i tabeller och grafer. En annan metodfråga är hur underleverantörer påverkar statistiken, en tredje rör att mätningen endast gäller varuexport.

Värt att notera är också att Kalmar län inte bara ökar minst i kronor räknat utan också i kronor per person räknat bara har en större export än Hallands, Jämtlands och Gotlands län.

Men Kalmars i sammanhanget mindre goda siffror beror i huvudsak på att andra regioner utvecklats ännu bättre. En noggrann läsning av underlaget visar att industrierna i länet förre året exporterade varor för 13 miljarder kronor vilket var en ökning med cirka 300 miljoner kronor.

Visst har tunga branscher i länet som trähus och glastillverkning drabbats tungt av global konkurrens och strukturomvandling. Konsekvenserna ska inte förminskas. Känslan av vanmakt och utanförskap måste tas på allvar. Men exportsiffrorna visar med eftertryck hur viktig industrin som Scania och Södra Cell och frihandeln är för länet - och framför allt för länets mindre kommuner.

I tider då globalisering diskuteras i termer av vinnare och förlorare eller avseende personer som befinner sig ”anywhere” eller ”somewhere” och där storstaden vanligen anses vara frihandelns vinnare är det värt att fördjupa sig i statistiken. Liksom att påpeka att handel inte är ett nollsummespel där någon vinner på någon annans bekostnad.

Allra högst export per invånare har nämligen inte Stockholms län utan Kronobergs. Det är inte Spotify utan Volvos dumperfabrik i Braås, Ljungby Maskin och Vida Timber som ger Sverige de stora exportintäkterna. Exporten per person från Kronoberg uppgår till hela 178 092 kronor.

Det är över 40 000 kronor per person högre än exporten per capita i Stockholms län. Och 10 000 kronor lägre per invånare kommer ett län som Jönköping. Då är exporten från Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd bland annat väsentligt högre än den sammanlagda exporten från lärdomslänet Uppsala.

Ett län som Norrbotten ofta ensidigt beskrivit i avfolkningens och nedläggningens svarta ord utvecklas ekonomiskt väl tack vare både skogens gröna guld och det som kommit att kallas det svenska guldet, malmen.

Frihandelns betydelse är värd att understryka i tider när populistiska krafter vänder besvikelse och frustration i bland annat mindre samhällen mot öppna gränser och handel. Utan exporten blir länets invånare fattigare. Utan industrin minskar skatteintäkterna och resurserna till skola och sjukvård.

Ta Brexit. Störst andel av exporten från ett län till Storbritannien har Kronoberg. Kalmar län med stor trävaruexport delar sedan andraplatsen med några andra län.

Om handelsvillkoren försämras med Storbritannien drabbas således smålandslän som Kalmar och Kronoberg relativt sett hårdare än storstadsregionerna. Emmaboda, Oskarshamn och Mönsterås är mer beroende av export inte bara än Kalmar kommun - med en större tjänstesektor - utan också Stockholm.

En liten och öppen ekonomi, som Kalmar län, mår helt enkelt bäst av frihandel och drabbas hårdare än andra av protektionism.