En amerikansk tragedi

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Anders Ahlgren/TT

De som vänt sig mot "USA-imperialism" får nu sina önskningar uppfyllda. Med Donald Trump som president väntar ett allt mer isolationistiskt USA. Det ökar osäkerheten för Sverige.

Förlorarna vann valet, skulle det kunna sammanfattas. Republikanen Donald Trump som aldrig varit det republikanska partietablissemangets kandidat vann inte bara överraskande utan också överraskande stort mot demokraternas Hillary Clinton.

Om demokraterna satsat allt på att återupprepa Barack Obamas så kallade regnbågskoalition med en förening av olika minoriteter som latinos och färgade tillsammans med unga och kvinnor vann Trump valdistrikt i rostbältets delstater. Där lever missnöjet med ekonomisk tillbakagång, bristande framtidsutsikter och en känsla av att ha hamnat i politikens bakvatten. Demokraterna som under många år försummat dessa väljargrupper fick nu sitt politiska straff av väljarna.

Här också med hänsyn till Brexitomröstningen kan en ny internationell tendens spåras: Trump vann inte valet på triangulering - att göra motståndarens analys till sin - utan genom konflikt. Han hade inte mest pengar och i stort sett inga som backade upp hans budskap.

  Lärdomar måste dras för europeiskt och svenskt vidkommande. Det handlar om inkludering av grupper som marginaliserats. Om en ny amerikansk dröm, eller om en ny svensk idé.

  Oron över Trumps inträde i Vita huset är minst sagt befogad. Han har inte bara passivt accepterat valarbetares hatiska retorik utan även aktivt använt sig av en oacceptabel retorik som inte anstår en ledare i Västvärlden. Han har dessutom vänt sig mot stora delar av den amerikanska utrikespolitik som gällt sedan det andra världskriget. Det gäller den särskilda relationen till Europa. Det gäller USA:s speciella roll som demokratins och frihetens försvarare i Asien. Det gäller den amerikanska öppna synen på frihandel.

  Donald Trump anslog visserligen en helt annan ton i sitt första tal i går. Clinton som tidigare kallats brottsling tackades och gratulerades för sina insatser. USA ska enas. Internationella relationer värdesättas.

  Att Trump lär agera annorlunda i Vita huset än på vägen till Vita huset är en rimlig förväntning. Det lär dock inte innebära någon 180-graders vändning. Vägvalet är gjort. USA kommer med all sannolikhet att spela en mer begränsad roll internationellt samtidigt som ett aggressivt Iran, Putin-Ryssland och Kommunist-Kina flyttar fram sina positioner. Ekonomiskt och militärt.

  Washingtonadministrationen lär inte ta frihandelsinitiativ och frågan är hur den nordatlantiska försvarsrelationen som är avgörande för svensk säkerhet kommer att påverkas. Det ställer krav på omprövning också av svenska positioner, i säkerhetspolitiken för att ta ett enda exempel. Den världsordning som så många hatat - den amerikanskt ledda världen - kommer många snabbt att sakna. Kom i håg att svensk vänster både kritiserat frihandelsavtal och USA:s fredsfrämjande baser runt om i världen. Nu får antiglobalister både till vänster och höger draghjälp och Europas högerpopulister fick vårkänslor under vinterdagen med tanke på det kommande presidentvalet i Frankrike.

  Trump har inte bara vunnit gruppen vita industriarbetare som det antytts. Även den allt mindre gruppen moderata republikaner har lojalt röstat på honom. Det ställer också krav på det republikanska partiet i kongressen som så stolt förvaltar arvet efter presidenter som Abraham Lincoln och Ronald Reagan att vårda den amerikanska idén. Det lilla kvarvarande hoppet får sättas till dem.