Civila utredare gör poliskrisen värre

Ledare Artikeln publicerades
Civila utredare har inte samma befogenheter som utbildade poliser. Orimligt att de får högre lön.
Foto:Johan Nilsson/TT
Civila utredare har inte samma befogenheter som utbildade poliser. Orimligt att de får högre lön.

Något är skevt när civila utredare har högre lön än utbildad polis.

En konsekvens av polisbristen är polismyndighetens besked att man ska öka anställningen av civila, för att täcka upp en del av bristerna.

Enligt budgetunderlaget för 2018-2020 ska 1300 civila anställas, utöver dem som redan anställts. Många tillsätts på tjänster som civila utredare. För att snabbt råda bot på personalbrist är det en förståelig åtgärd. Istället för att vänta ett par år på att nya utredare ska gå igenom en polisutbildning, så kan de tillsättas snabbt. Dessutom avlastar de i viss mån poliser som kan frigöras för andra uppgifter. Ibland rör det sig också om personer med nödvändig specialistkunskap, exempelvis it-forensik. På så vis en attraktiv del i lösningen av polisens personalbrist.

Men det är inte utan problematiska aspekter. Civila utredare har inte samma kompetens och kunskap som utbildade poliser, och inte heller samma befogenheter. En civil får inte bära vapen, utöva våld, göra husrannsakan eller ta in en person till förhör.

Och till skillnad från en som gått en hel utbildning på polishögskolan, så får en civil utredare en tio veckors intensivkurs om kriminal- och förhörsteknik, juridik med mera. Så även om antalet anställda visserligen ökar, så är en betydande del låsta vid vissa uppgifter och kan inte utföra alla former av polisiärt arbete.

Dessutom finns en stor löneskillnad mellan civila utredare och polisutredare, vilket lett till frustration bland många poliser. När ingångslönen för en polis ligger runt 25 000 kronor, så kan en civil utredares ingångslön ligga på närmare 30 000 eller mer. En ny utredare utan polisutbildning kan tjäna lika mycket som en polisutbildad med decenniers erfarenhet. Det är inte förvånande att en del poliser sagt upp sig av besvikelse vid insikten om detta, eller bytt till civila tjänster i stället, för att höja sin lön.

Att en civil utredare kan förtjäna en hög lön baserat på sin specifika högskoleutbildning, och med tanke på konkurrens med andra tänkbara arbetsgivare, är måhända ingen konstighet. Däremot förtjänar en anställd med polisutbildning också en högre lön utifrån sin egen utbildning och kompetens. Att poliser sätter livet till för att upprätta hålla lag och ordning utan skälig lön är inte rimligt, speciellt inte i en tid av polisbrist. Där finns en första punkt att förbättra för att locka tillbaka poliser som lämnat.