Bilbränder ett samhällsproblem

Ledare Artikeln publicerades
Utbrända vrak är tecken på organiserad kriminalitet.
Foto:Johan Nilsson / TT
Utbrända vrak är tecken på organiserad kriminalitet.

Bränder, bilmålvakter och försäkringsbedrägerier skapar otrygghet.

År 1998 brann 380 bilar. Statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 2015 visar att antalet bilbränder var 1428. På sina håll har antalet bränder fördubblats.

Ändå rapporterar Sveriges Television om minskade antal bilbränder i Malmö. Den slutsatsen går att dra om man ser saken på mycket lång sikt och inte bryter ned statistiken och ser vidden av den kriminella bilproblematiken. Vad SVT vägleds av för journalistiska principer när man rapporterar om minskning av ökande samhällsproblem är oklart.

Bilbränder är nämligen ett allvarligt och mångfacetterat samhällsproblem som drabbar medborgarna på olika sätt. Under kravallerna i Husby utanför Stockholm 2013 förstördes egendom för enorma summor. Medborgare fick sina bilar utbrända och kunde inte ta sig till arbetet.

  Alla som drabbas av denna brottslighet har inte heller helförsäkringar. I områden som är drabbade, och det är inte längre enbart runt storstäderna, riskerar även försäkringspremierna att öka. Bilar sticks också i brand i rena försäkringsbedrägerier.

  Var tionde Malmöbil ägs av en så kallad bilmålvakt. Tio procent av dem ägs av de till antalet endast tio mest aktiva målvakterna. Enbart dessa hanterar sammanlagt 14 137 bilar. En av de mest aktiva bilmålvakterna har en skuld på skatter och parkeringsavgifter på över 3,5 miljoner.

  Rishögarna hyrs ut för några hundralappar eller en tusenlapp i månaden. De är personer som inte själva kan äga en bil eller som vill slippa avgifter som utgör målvakternas kunder.

  Bilarna är ofta oförsäkrade och oskattade. Falska besiktningsprotokoll är inte ovanliga. Det är livsfarliga vrak som far runt på vägarna. När de kriminella anser att bilarna är totalt uttjänta sätts de ofta i brand, bränder som ökar otryggheten.

  Sammantaget slår brottsligheten hårt mot skötsamma medborgare, ofta mot de som har sämre inkomster. Inte sällan är dessa yngre och människor som lever i så kallade utanförskapsområden där kriminaliteten är som värst.

  Frågan om bilkriminalitet är en indikator på ett växande problem och på hur utbredd brottslighet, som skadegörelse och bedrägerier, förstör människors vardag. Spörsmålet borde därför ligga högre upp på den politiska dagordningen.