Anti-terror är inte en fråga för kulturen

Ledare Artikeln publicerades

Alice Bah Kuhnke är mindre lämpad för att ansvara för frågan om återvändare från terrorgruppen IS. Men det bör påtalas att det vara Alliansen som lade ansvaret för frågan hos demokratiministern.

Varför ligger ansvaret för arbetet mot våldsbejakande extremism hos kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke? Frågan ställs efter ministerns fiasko i SVT:s Agenda där hon hävdade att en kommun som Umeå är framgångsrika med arbetet att ta emot hemvändande jihadister.

Den uppgiften tillbakavisades sent påhttp://opencontent.barometern.se:8080/opencontent/objects/d35a6092-da2b-4e4c-a5ab-275158636c41 måndagseftermiddagen från tjänstemännen i Umeå som inte tagit emot någon återvändande. Även kulturministerns uppgifter att 10-30 av de 150 återvändarna har mötts av individuella handlingsplaner avslöjades på måndagen - som också var "källkritikens dag" - som så kallade alternativa fakta.

På tisdagen kallades kulturministern Alice Bah Kuhnke till Konstitutionsutskottet för att ställas till svars för regeringens valhänta hantering av de återvändande terroristerna. Liberalernas Jan Björklund krävde också att ansvaret för återvändandet och arbetet mot våldsbejakande terrorism flyttas från kulturdepartementet till justitiedepartementet.

Det vore naturligtvis logiskt. Men det är också värt att notera att ansvaret för frågan lades på demokratiministern ursprungligen under Jan Björklunds tid som minister. Det var Birgitta Ohlsson som i alliansregeringen utsåg samordnaren mot våldsbejakande extremism, inte justitieminister Beatrice Ask.

En blick bakåt i tiden vittnar också om hur senkommen den svenska reaktionen mot den våldsbejakande extremismen var. Den våldsbejakande extremismen skulle bemötas med tillit och förebyggande åtgärder från kommuner och det civila samhället. Det var således mer en demokratifråga än en polisiär fråga.

Efter kritikstormen mot kulturministern öppnade igår statsminister Stefan Löfven för en organisationsförändring. En översyn pågår, meddelades det.

Men det är det uppenbart att man underskattade vidden och allvaret i den våldsbejakande extremismen. Utnämningen av Röda Korsets Anna Carlstedt till ny samordnare och inte någon med bakgrund i polis- eller underrättelsearbete vittnar om att översyner till trots så uppfattas saken som varandes framför allt en demokratifråga.