Allians som håller ihop och fokuserar

Ledare ,
Behöver en strategi för budgetar i balans.
Foto:

Skillnaderna i landstingspolitiken är inte enorma – men de finns, och spelar roll.

Artikeln publicerades 12 maj 2015.

Till skillnad från Alliansen på riksplanet håller motsvarigheten i Kalmar läns landsting ihop. Idéutvecklingen sker i landstinget även fortsättningsvis gemensamt. Detta är en styrka i sig – men än viktigare är självfallet vad som kommer ut av samarbetet. Blir det ett verkligt alternativ till den politik som majoriteten för?

Det senaste beskedet på den punkten är riktlinjerna för budgetarbetet, som presenterades i går.

På detta stadium förekommer siffror sparsamt. Däremot framgår ambitioner och prioriteringar.

Jämför man Alliansens alternativ med majoritetens riktlinjer märker man till exempel att det senare spänner över fler områden. Där Alliansen har koncentrerat sig på kärnverksamheten, går majoriteten även in på sådant leksaker i väntrum och personalens kläder. Även frågan om hur de folkvalda ska ta sig till sammanträden – om alls! – ventileras i majoritetens riktlinjer.

Hos Alliansen finns också en tydligare medvetenhet om de utmaningar som verksamheten står inför, inte minst de ekonomiska. Att landstingets förvaltningar regelmässigt gör stora underskott är ett sådant. Det bidrar dessutom till sjunkande demokratisk legitimitet. När förvaltningarna gör separata överenskommelser med landstingsledningen om andra budgetmål än dem som fullmäktige har beslutat om, väcks till slut frågan vilken tyngd fullmäktiges vilja har.

En strategi för budgetar i balans vore en självklarhet, men i majoritetens budgetriktlinjer nämns inget om detta.

På samma sätt är det med personalfrågorna: rekryteringsproblem och beroende av inhyrd personal.

Med tanke på regeringens tonläge i jämställdhetsfrågor är det anmärkningsvärt hur saktfärdig landstingsmajoriteten är när det gäller ofrivillig deltid och svag löneutveckling i kvinnodominerade yrken; Alliansen är här mer offensiv. Mycket tyder också på att det krävs mer för att minska behovet av bolagsläkare än den "tidssatta handlingsplan" som de rödgröna även detta år föreslår.

Så kan man fortsätta. Skillnaderna i den ibland anonyma landstingspolitiken ska inte överdrivas, framför allt inte i ekonomisk mening.

Men de ska inte heller underskattas. Även av riktlinjer utan siffror framgår att det finns ganska olika idéer om vad som är viktigt och angeläget.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.