Regeringens jämställdhetsmyndighet undergräver demokratin

Ledare Artikeln publicerades
Symbolpolitik. Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar den blivande jämställdhetsmyndigheten.
Foto:Bjˆrn Larsson Rosvall
Symbolpolitik. Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar den blivande jämställdhetsmyndigheten.

Den kommande jämställdhetsmyndigheten ställer demokratin på huvudet.

Regeringen har beslutat att den kommande jämställdhetsmyndigheten ska ha sitt säte i Göteborg. Ett tungt vägande skäl är att staden ligger i framkant inom det som i dagligt tal kallas för genusforskning. Intresset uppges ha varit stort från andra städer - bland annat Örebro och Umeå - som även de framhävt sina framgångar inom forskningsfältet.

Syftet med myndigheten uppges vara att samordna, analysera och säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får fullt genomslag i samhället. Känslan av att de rödgröna tar vänsterdevisen om att det "privata är politiskt" på allvar stärks onekligen när man läser verksamhetsbeskrivningen.

Den som ska förbereda arbetet är Kerstin Alnebratt, föreståndare för myndigheten Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Det unika med just genusvetenskapen - i brist på en bättre beskrivning av verksamheten - är att det är det enda forskningsområde som har förärats med en egen statlig myndighet vars huvudsyfte verkar vara att styra resultaten i önskvärd riktning.

Bland annat har professorn i statsvetenskap Bo Rothstein kritiserat sekretariatet när det ansåg att frågan om utslagningen av unga män i skolan inte var värd att undersöka, med motiveringen att män fram till i dag hävdat sig bättre på arbetsmarknaden. Det måste sägas vara anmärkningsvärt av en myndighet att avfärda ett forskningsuppslag utifrån ett så uppenbart ideologiskt kriterium.

Vidare har Alnebratt en bakgrund inom socialdemokratin som ordförande för S-märkta tankesmedjan Tiden och ledare för partiets eftervalsanalysgrupp. Alnebratts ideologiska bakgrund och hennes nuvarande post som ordförande vid sekretariatet stärker farhågan att den kommande jämställdhetsmyndigheten knappast kommer att verka i Axel Oxenstiernas anda av oväld och likabehandling.

Troligast är i stället att myndigheten kommer att ägna sig åt vad som ärligast kan beskrivas som ren opinionsbildning. Utredarens erfarenhet från tankesmedjan Tiden kommer i vart fall med största säkerhet vara användbar.

Det är illa att de rödgröna driver på en process som så uppenbart bidrar till politiseringen av statsförvaltningen. Om det också visar sig stämma att viktiga insatser mot hedersvåld och sexköp ska läggas ned till förmån för myndigheten är det i det närmaste ett omoraliskt beslut.

Idén med myndigheter vars syfte är att påverka både medborgare och makthavare är dessutom helt i strid med våra demokratiideal. I praktiken blir det en uppochnedvänd ordning där medborgarna blir myndighetens tjänare i stället för tvärtom.

I grenen verkningslös symbolpolitik är det i alla fall få regeringar som kan mäta sig med denna. Jämställdhetsmyndigheten blir sett ur det ljuset ytterligare en pokal på Löfvens lufthylla.