Län

Sjukvården viktigare än kultur enligt SD

Län Artikeln publicerades

Folkhögskolorna ska säljas, anslaget till kulturen minskas med 17 miljoner kronor och landstingsskatten höjas med 40 öre. Sverigedemokraterna har presenterat sitt budgetförslag för landstinget.

– Vi har efter långa diskussioner accepterat att skatten höjs med 40 öre, vårt budgetförslag är en krisbudget, därför prioriterar vi landstingets kärnverksamheter, sjukvården, säger SD:s gruppledare i landstinget, Claus Zaar.
I sitt budgetförslag presenterar SD en rad nya förslag. Ett är att ge alla distriktsläkare möjligheten till schemalagd tjänstgöring på någon av länets akutmottagningar, ett annat att lyfta fram sjuksköterskorna och ge dem en tydligare roll i mötet med patienter och ett tredje att dra ner användandet av inhyrd personal.
– Dessutom säger vi nej till att landstinget ska betala för utbildning i svenska för utländska läkare och vi kommer att säga nej både till att landstinget ska äga vindkraftverk och till att vi ska fatta beslut om att den el landstinget ska upphandla ska vara vindkraftsel. Vi anser att landstinget ska köpa den billigaste gröna el som finns på marknaden, inte binda sig till vindkraft, fortsätter Claus Zaar.
När SD-gruppen presenterade sin budget kunde de också konstatera att flera av de krav som de presenterade 2012 nu är borta.
– Det är ju tråkigt att det tog 365 dagar, men samtidigt känns det bra att majoriteten nu presenterar flera förslag, exempelvis inom psykiatrin och fler AT-block som vi yrkade om, men fick blankt nej på, för ett år sedan, säger Claus Zaar.