Vindkraft har skadat orörd natur

Kalmar Artikeln publicerades

Uppförandet av vindkraftverk i skogarna sydväst om Mortorp har orsakat sådana skador på naturen att kommunen tillfälligt satte stopp för bygget.

De fyra 150 meter vindkraftverken ska uppföras öster om Starbäck, som ligger vid vägen mellan Stenskallehult och Idehult.
Området är glest befolkat med skog av varierande ålder, där folk brukar plocka bär och svamp.
För att få vindkraftverken på plats behövs nya vägar. Men ingreppen som gjorts är alldeles för stora. Stora ytor har skalats av på ömse sidor om vägen på delar av sträckningen, för att få material till vägbygget.
– Istället för en slänt på 1,5 meter på ömse sidor om vägen handlade det om kanske fyra till fem meter på sina ställen, säger naturvårdshandläggare Tomas Burén, som var med vid en inspektion i april.
– Vi reagerade också på vägsträckningar som inte fanns i deras anmälan, säger han och fortsätter:
– Man hade dessutom byggt i våtmark och avlett vatten åt olika håll. Det är generellt förbjudet att bygga i vatten utan att länsstyrelsen godkänt det.
Miljöavdelningen stoppade därför bygget tillfälligt. Nu har företaget fått ett föreläggande om att i fortsättningen uppfylla de krav som ställs.
Projektet drivs numera av Green Extreme, ett mindre vindkraftsbolag från Göteborg. Barometern har sökt företrädare för bolaget. På Barometerns hemsida finns en länk till företagets hemsida och dess egna bilder från vägbygget i skogarna vid Mortorp.