"Vi kunde inte förutse det som hände"

Kalmar Artikeln publicerades

- Vi kände inte till hotbilden. Det enda vi visste var att en orolig man skulle möta en annan man. Vi kunde inte förutse det som hände.

Det säger en lättad Ulf Karlsson efter beskedet om att det inte blir någon förundersökning om tjänstefel mot polisen i Kalmar.
- Det är skönt för yrkesstoltheten att vi handlat rätt. Det har varit vår förhoppning att granskningen skulle visa det, säger Ulf Karlsson, informationschef vid polisen i länet.
Det var av två orsaker som man anmälde ärendet till regionåklagaren. Dels på grund av att händelsen är unik i Kalmar och dels på grund av det stora medieintresse som skottdramat fick.
- Normalt ska det finnas misstanke om brott innan vi anmäler oss själva. Men vi ville få vårt handlande prövat.
När 34-åringen sökte upp polisen hade de inte en aning om att han var en dömd ekonomisk brottsling som utsatts för hot av bland andra Hells Angels.
- För oss var han en helt okänd person som ville ha polisens medverkan inför ett möte. Hur skulle vi ha kunnat veta det?
Kopplingen mellan 34-åringen och den 24-årige gärningsmannen kände man heller inte till. Polisen avrådde 34-åringen från att genomföra mötet, men han insisterade. Man kom sedan överens om att polisen skulle bevaka mötet från ett icke synbart avstånd. En polisman erbjöd 34-åringen en skottsäker väst, men han avböjde.
Filmade ni mötet?
- Ja inledningsvis, men bara kort. Vi gör ofta det för att dokumentera att något har inträffat. I det här fallet för att visa att de träffats.
Mötet varade i över en timme. Det två männen träffades klockan tolv och först efter klockan 13 slet 24-åringen upp pistolen.
- Det är en väldigt lång tid. Fram tills dess hade de uppträtt helt naturligt. Rökt och snackat med varandra. Vi hade ingen anledning att tro att han skulle bli skjuten, säger Ulf Karlsson.