"Vapen har värde utöver det som är trendigt"

Kalmar Artikeln publicerades

Svenska heraldiska föreningen tycker inte att en ny utformning av Kalmars stadsvapen är en god idé. Tvärt om. "Ert vapen är ett kulturarv som har ett värde utöver det som känns trendigt."

Som Barometern berättat tidigare har kommunens informationsavdelning tagit fram en förslagsskiss på hur ett moderniserat kommunvapen – när det används som logotyp – skulle kunna se ut.

Den röda färgen är slopad, tornet förenklat, vågorna stillsammare och stjärnorna vridna. Kronan är borta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att fortsätta jobba med förslaget men en het debatt som kan sammanfattas med "ändra inget" har blossat upp på Facebook. Christopher Dywik (KD) har givit sig in i diskussionen och kallar moderniseringen för "ren idioti".

Nu har även Svenska heraldiska föreningen engagerat sig i frågan. Föreningen anser att kommunen har fått det heraldiska regelverket om bakfoten när ändringarna kallas för en konstnärlig modernisering av ett varumärke.

"Det faktum att Kalmars vapen är Nordens äldsta är i sig ett argument att inte kasta ut barnet med badvattnet när det går att både förnya och behålla. Ert vapen är ett kulturarv som har ett värde utöver det som känns trendigt och modernt i dag", skriver föreningen.

Kommunalråd Johan Persson (S) uttrycker på sin blogg att det inte är fråga om att byta ut vapnet utan om att förändra, som det gjort många gånger tidigare, och pekar på att exempelvis kronan inte alltid varit där. Han menar att beslutet som tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott inte handlar om vapen, utan om logotyp och typsnitt och om de ska vara i enighet med det förslag som presenterats eller det nuvarande stadsvapnet.

Det är inte första gången det stormar kring en modernisering av ett heraldiskt vapen. När Staffan Dopping var informationsdirektör vid Försvarsmakten blossade en infekterad strid upp när han föreslog att det heraldiska vapnet skulle tas bort och ersättas med en ny symbol där den kungliga kronan samt svärdet strukits. Kritiken blev så massiv att förslaget drogs tillbaka.

Att ändra kommunvapen är reglerat i svensk författningssamling och bland annat ska statens heraldiska nämnd yttra sig om det anses behövas med hänvisning till att vissa vapen är skyddade.

I morgon, måndag, säger kommunfullmäktige sitt om kommunvapnets eventuella förändring.