Trångt för lyxhotell

Kalmar Artikeln publicerades

Kan man verkligen få plats med både ett femstjärnigt hotell och lokaler för Linnéuniversitetet på Ölandskajen? Kräver inte det att järnvägsspår kapas? Vad kostar det? Och vad händer i så fall med möjligheterna att kraftigt utöka kollektivtrafiken?

Frågorna är många och långt ifrån besvarade. Nu startar en ny, större utredning om stationsområdet som förhoppningsvis ska få saker och ting att klarna.
Överenskommelsen mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitet om att en del av universitetets nya lokaler ska ligga på Ölandskajen har höjt tempot i planerna för stationsområdet.
Samtidigt har lokala investerare ett gammalt löfte om att få bygga hotell på samma ställe, och det är ett löfte som kommunen står fast vid. Man måste alltså samsas om platsen.
Än så länge utgår samhällsplanerarna från att området - som ägs av kommunen - kan utökas genom att statens mark tas i anspråk. Då krävs att järnvägsspåren närmast Ölandskajen kortas av en bit. Ett spår försvinner helt. Funderingar finns om att flytta industrispåret några meter söderut.
En utredning från hösten 2009 kom fram till att detta var möjligt, utan att tågtrafiken blev lidande. Utredaren ombads senare att komplettera med en konsekvensbeskrivning. Den blev klar i början av detta år och kom fram till samma slutsats, med vissa korrigeringar.
Men utredningen är inte tillräckligt djupgående. Den har brister. Ingen vill idag kritisera utredaren. Istället sägs att han fick ett alltför begränsat uppdrag.
Den nya, fördjupade utredningen görs i samarbete mellan Trafikverket och kommunen. Trafikverket betalar 20 procent av kostnaden på 300 000 kronor och kommunen resten. Beslutet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag.
– Trafikverket var lite förvånat i början över vad vi höll på med, som ville förändra på stationsområdet. Kalmar central fungerar bra idag som den är. Men nu har vi ett bra samarbete om utvecklingsplanerna, säger kommunens trafikplanerare Lars Bergström.