Trakasserierna fortsätter på Östra Funkaboskolan

Kalmar Artikeln publicerades

Två flickor trakasserar skolkamrater på Östra Funkaboskolan med intriger, skitprat och hot om våld. Tidigare har två andra elever i samma gäng flyttats till andra skolor, men problemen har inte upphört.

– De två som det handlar om nu, befann sig tidigare i periferin i gänget. Vi trodde att det hela skulle ebba ut genom att de två andra flyttades. Tyvärr blev det inte så, säger rektor Monica Edman.
För en månad sedan kallades polis till skolan efter att en 14-årig flicka jagats av ett tiotal andra elever.
Efter händelsen flyttades ledaren för det förföljande gänget, kallad Drottningen, och ytterligare en elev, till andra skolor.
Men det innebar inte att lugnet infann sig på Funkabos högstadium.
Enligt uppgifter till Barometern-OT, som bekräftas av Monica Edman, har två flickor i gänget fortsatt att terrorisera flera av sina skolkamrater.
Det handlar om skitprat, intriger och några fall av hot om våld, både i skolan och på fritiden. Enligt Monica Edman uppträder flickorna dessutom arrogant och respektlöst och struntar i lärares tillsägelser.
Föräldrar till andra elever har krävt att flickorna ska lämna skolan.
Vad gör skolan åt situationen?
– Vi har en åtgärdstrappa som vi följer. Elevhälsoteamet är inkopplat. Kuratorn och socialtjänstens fältgrupp har en tjejgrupp för flickor som är i riskzonen och vi har ett föräldranätverk.
– Vi har lagt och lägger så mycket tid på detta. Men med hänsyn till sekretessen kan vi inte synliggöra för alla exakt vad som görs.
Skolan får inte stänga av en elev innan alla åtgärder vidtagits.
Hur långt har ni kommit i det här fallet?
– Vi har gjort allt som vi kan och ska göra. Jag hoppas att det snart kan bli aktuellt att lösa skolsituationen för de här flickorna på annat sätt än här på Östra Funkabo.
Elever får endast stängas av med föräldrars samtycke. Och då är skolan skyldig att ordna med hemundervisning. Alternativet är att flytta elever till en annan skola. Då krävs inte föräldrarnas godkännande.
– Enligt skollagen ska flytten inte vara en straffåtgärd, utan en möjlighet att ge eleven bättre förutsättningar att börja om från början. Det är inte lika lätt att våga agera som man gjort på den gamla skolan när man kommer helt ensam till en ny.
Hur ser du på det som hänt under hösten?
– Jag är naturligtvis orolig. Sådant här går i vågor. Den här hösten har varit svår. Många negativa händelser på en skola kan förstås leda till att elever söker sig till fristående skolor i stället.
Monica Edman säger att det på hennes skola finns elever som har föräldrar som inte orkar gå upp ur sängen om morgonen. Att hon kan känna det som om en del föräldrar i princip lägger sitt barn i hennes knä med orden: "Vi har försökt allt, snälla kan inte ni ta över nu?"
– I vissa familjer är det barnen som styr och regerar. De har blivit så egotrippade att de inte fungerar i det kollektiva sammanhang som klassrummet är.
– Tidigare sa vi inom skolan att vi ska se till att både undervisa och fostra om barnen kommer hit utsövda, mätta, hela och rena. Vi måste ha vissa förutsättningar för att kunna göra det.
I kväll, tisdag, har Monica Edman kallat samtliga föräldrar i den klass där de två flickorna går till ett möte. Ett av syftena är att lugna oroliga föräldrar.
– Ett föräldramöte i julveckan har man inte utan anledning. Vi behöver diskutera det som hänt i klassen. Det handlar inte bara om de här två flickorna, utan också om andra som låter sig dras med. Mönstret måste brytas.
– Jag kommer att berätta hur vi jobbar när sådant här händer och vilka befogenheter skolan har, men jag kan förstås inte gå in på enskilda elever.