Tonåring frias från sexuellt utnyttjande av flicka

Kalmar Artikeln publicerades

I april dömdes 16-åringen för sexuellt utnyttjande av barn. Nu frikänner hovrätten honom helt från brottet, även om de konstaterar att utnyttjandet har skett.

Det var en enig tingsrätt som dömde 16-åringen till ungdomstjänst och skadestånd. Enligt tingsrättens dom har han haft sex med sin dåvarande flickvän mot hennes vilja vid flera tillfällen. Han var vid tillfället 15 år och den målsägande fickan hade nyss fyllt 14.

Flickan har uppgett att den nu frikända pojken tjatade till sig sex trots att hon sa nej och att hon kände sig otrygg i förhållandet.

Den unga mannen har själv nekat till att de ens har haft sex med varandra. Hans uppgifter bedöms dock sakna trovärdighet. I den frågan gör Göta hovrätt samma bedömning som tingsrätten: Samlagen har ägt rum.

Hovrätten anser att flickan är trovärdig och att den övriga bevisningen som stödjer hennes uppgifter har ett högt bevisvärde. Enligt hovrättens dom har pojken därmed begått flera gärningar som är att bedöma som sexuellt utnyttjande av barn.

Däremot anser de att det inte finns bevis nog för att samlagen ska ha inneburit övergrepp mot flickan. De hänvisar då till ansvarsfrihetsregeln. Då det inte går att bevisa att flickan inte har gett sitt samtycke kan pojken inte heller dömas till ansvar för gärningarna, enligt hovrättens bedömning.

Huvudregeln är att personer under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar. Ansvarsfrihetsregeln ska tillämpas restriktivt och kan bli aktuell när en person har sex med en minderårig, men att de båda är jämngamla, jämnmogna, har en god relation och att de sexuella handlingarna varit ömsesidiga.

Pojken stod tidigare även åtalad för sexuellt utnyttjande av en annan minderårig flicka. Både tingsrätten och hovrätten har dock bedömt att bevisningen i det fallet inte varit tillräcklig.