Tidslinje: Här är turerna kring Kambua och Stefan Sandström

Kalmar Artikeln publicerades

Här är Kalmar HC:s nya huvudsponsor Kambuas ekonomiska historia.

2006-2009: Stefan Sandström (dåvarande Glad) driver företaget SG Independent AB, som sysslar med försäljning av golf- och presentartiklar.

2010-05-25: Vid en skatterevision konstaterar Skatteverket att verksamheten i bolaget har belastats med privata och näringsfrämmande kostnader. SG Independent AB gick efter det i konkurs.

2010-08-10: Stefan Sandström får näringsförbud. Beslutet gäller fram till 2013-07-07.

2012-02-28: Stefan Sandström grundar bolaget Kambua Limited i Storbritannien. Bolaget ska erbjuda investeringstjänster och han har rollen som vd (”director”).

2012-12-31: Stefan Sandström redovisar 20 700 kronor i taxerade inkomster under 2012.

2013-07-02: Bolaget Kambua Limited avvecklas hos den brittiska motsvarigheten till Bolagsverket. Men Stefan Sandström fortsatte att driva verksamheten efter upplösningen, enligt Skatteverket.

2013-12-31: Stefan Sandström redovisar 27 700 kronor i taxerade inkomster under 2013.

2014-06-02: Bolaget Kambua International Ltd med säte på Seychellerna registreras. Det framgår av ett så kallat ”Certificate of Incorporation” som Stefan Sandström lämnade in till Skatteverket. Men myndighetens granskare har inte hittat bevis för att offshore-bolaget verkligen varit registrerat eller bedrivit någon verksamhet i skatteparadiset.

2014-10-27: Kronofogden avslutar en utredning om Stefan Sandströms ekonomi och konstaterar att inga kända utmätningsbara tillgångar finns. Utrymme för löneutmätning saknas också.

2014-12-31: Enligt Skattemyndighetens beräkningar har Stefan Sandström under 2014 haft taxerade inkomster på motsvarande 2,2 miljoner kronor.

2015-11-18: En tidigare kund till Stefan Sandström vänder sig till Kronofogdemyndigheten efter att inte ha fått utlovad avkastning. Kundens krav är på 2,1 miljoner kronor exklusive ränta.

2015-12-31: Enligt Skattemyndighetens beräkningar har Stefan Sandström under 2015 haft taxerade inkomster på motsvarande 4,3 miljoner kronor.

2016-01-19: Det enskilda målet med den missnöjda kunden som ville ha 2,1 miljoner tillbaka avskrivs hos Kronofogdemyndigheten.

2016-05-17: Skatteverket beslutar på nytt om revision hos Stefan Sandström.

2016-05-30: Förvaltningsrätten i Malmö beslutar att 1,7 miljoner av Stefan Sandströms egendom får tas i anspråk genom betalningssäkring.

2016-07: Skatteverket startar en utredning om Stefan Sandströms folkbokföring och kommer fram till att hans verkliga adress ligger i Kalmar.

2016-08-29: Skatteverket ansöker hos Förvaltningsrätten i Malmö om att få vidta en råd åtgärder för att säkra bevis mot Stefan Sandström.

2016-09-05: Förvaltningsrätten i Malmö ger i en dom tillstånd för Skatteverkets revisorer att oanmält söka efter handlingar på två adresser i Kalmar och en Limhamn, som är kopplade till Stefan Sandström och hans bolag.

2016-05-30: Stefan Sandström registrerar bolaget SS International Trading AB, som enligt egen uppgift används för att betala löner till Kambuas anställda.

2016-09-06: Skatteverkets granskningsledare beslutar att omhänderta handlingar som finns på ett företags lokaler i Västerås.

2016-11-14: Förvaltningsrätten i Malmö ger Skatteverket rätt att säkra bevis som behövs för revisionen av Stefan Sandström.

2016-11-22: Förvaltningsrätten avslår Stefan Sandströms ansökan om att bland annat ett USB-minne med känsliga datafiler om Kambuas kunder, agenter och affärsmodell inte ska omhändertas.

2017-02-23: Stefan Sandström betalar in 1,7 miljoner kronor för att reglera skatteskulden han hade fått registrerad hos Kronofogdemyndigheten.

2017-06-19: Stefan Sandström betalar enligt uppgift i Skatteverkets databas klart en skatteskuld på 3,7 miljoner kronor.

2017-09-25: Kalmar HC:s ordförande, Tobias Johansson, presenterar Kambua International som ny huvudsponsor.

2017-09-27: Svenne Olsson, sportchef i Broberg/Söderhamn Bandy, presenterar Kambua International som ny huvudpartner.

Tidslinje

Kambua: En ekonomisk historia

Visa mer...