Stensö campings nya detaljplan antagen

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

100 campingtomter, 75 stugor, servicebyggnader upp till 200 kvadratmeter och 50 nya parkeringsplatser. Den nya detaljplanen för Stensö camping antogs av samhällsbyggnadsnämnden i veckan.

Tanken är att den nya detaljplanen ska kratta manegen för att modernisera och höja standarden på campingen.

Exploateringen sker främst inom det befintliga campingområdet och kommunen har lagt sig vinn om att ta hänsyn till natur- och kulturvärdena. Detaljplanen gör det även möjligt att utöka motionsspår, göra en ny entréplats, upprusta badplatsen och bygga en ny toalettbyggnad vid badplatsen och minigolfbanan.

Drygt 50 bilparkeringsplatser har tillkommit och de flesta av dem kommer att ligga norr om Stensökanalen. Det kommer också att ges möjlighet för busstrafik och parkeringsplatserna vid minigolfbanan ska göras i ordning.