"Stadsvapnet ska behållas"

Kalmar Artikeln publicerades

Ett nytt förslag för hur Kalmars stadsvapen ska se ut kommer i september, men den politiska majoriteten har redan bestämt sig.

– Vi vill behålla det vapen som vi har i dag, med kronan på toppen, säger kommunalrådet Johan Persson (S).

Det var i februari som bråket kring Kalmars stadsvapen bröt ut. Kommunikationsenheten hade lagt fram ett nytt, mer stiliserat, förslag i blått och vitt.

Kritiken lät inte vänta på sig, från medborgare och politiker till högsta hönset på området, statsheraldikern Henrik Klackenberg. Han tyckte att det var klåfingrigt och pietetslöst att förvanska vapnet, som är äldst i Sverige.

Nu i veckan lanserade kommunen sin nya hemsida, och där, i övre vänstra hörnet, syntes ett litet vapen, i blått och vitt.

Är det så det ska bli i framtiden?

– Nej, det är bara en enfärgad variant av det nuvarande vapnet, det är ingen ändring, säger Henrik Nilsson, kommunens kommunikationschef.

Stadsvapnet väcker känslor, och i februari ställde moderaten Per Dahl och KD:s Christopher Dywik frågor på fullmäktigemötet.

– Ja, det var lite roligt, säger Johan Persson.

– Det var nämligen så att de försvarade det nuvarande vapnet, men det är inte det som är registrerat. Det registrerade vapnet har ingen krona.

Kalmars stadsvapen är Sveriges äldsta och bygger på ett stadssigill från 1250. Det har ett rött torn som står på en blå våg med två sexuddiga stjärnor på sidorna och registrerades hos Patent- och registreringsverket vid kommunsammanslagningen 1974.

Det vapen som numera finns på flaggor och skyltar har en stor guldkrona över tornet. Och det är det som den politiska majoriteten vill använda även i fortsättningen, även om kommunikationsenheten har uppdrag att komma med nytt förslag till grafisk profil.

– De är fria att lägga sitt förslag, men vi vill ha det vapen som vi nu använder, och registrera det enligt konstens alla regler, säger Johan Persson.

Kommunikationsenheten kommer med sitt förslag i september.

– Då kommer det ett genomarbetat förslag utifrån de synpunkter som vi fick in tidigare, säger Henrik Nilsson.