Rivningsansökan för Berga centrum inlämnad

Kalmar Artikeln publicerades

LW Fastigheter har ansökt till kommunen om tillstånd för att få riva det som är kvar av den gamla delen av Berga centrum efter branden den 6 mars.

LW Fastigheter köpte Berga centrum nerbrunnet efter den förra storbranden 2011 och byggde då upp det som är den nya delen i dag. Även efter den här branden är ambitionen att bygga upp centrumet igen.

”Så fort vi får tillträde kommer vi att rensa upp och jämna till marken. Våra intentioner är självklart att bygga upp de skadade delarna av Berga Centrum (precis som vi gjort en gång tidigare). Vi tror på Berga Centrum och lovar att det som byggs kommer att fortsätta lyfta området”, skriver Caroline Turkowitch, verksamhetschef på LW Fastigheter, i ett mejl.

Det finns ingen känd tidsplan för återuppbyggnaden.