Regeringen satsar på vården i vårbudgeten

Politik Artikeln publicerades

Nya satsningar för 2,6 miljarder kronor görs i innevarande budget för 2018.

Bland annat satsas 600 miljoner kronor på vården och 350 miljoner kronor på äldreomsorgen.

Regeringen satsar ytterligare 200 miljoner kronor på vården i år jämfört med vad som tidigare presenterats i den så kallade vårändringsbudgeten. Pengarna ska landstingen använda för att behålla och anställa personal med bristkompetenser.

I förra veckan presenterade regeringen även en vårdsatsning på 400 miljoner kronor, som bland annat ska användas till kortare köer i sommar. Det kan till exempel handla om mobila vårdteam för att äldre ska slippa söka hjälp på överfyllda akutmottagningar.

Nytt när vårändringsbudgeten presenterades på måndagen var även att regeringen satsar 350 miljoner kronor för att öka kvalitén och tillgängligheten i äldreomsorgen, bland annat genom investeringar i välfärdsteknik.

fakta

Viktigaste förslagen i budgeten

1 miljard kronor till fler rättsliga biträden och offentliga biträden i utlänningsärenden.

1,3 miljarder kronor i ökade biståndsanslag.

1,1 miljarder kronor på grund av ökade kostnader för läkemedel.

700 miljoner kronor extra till polisen.

500 miljoner kronor till "klimatklivet".

500 miljoner till förlossningsvården.

500 miljoner till försvaret.

100 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin.

Vårpropositionen för kommande år:

Pensionärer får sänkt skatt nästa år med som mest 200 kronor per månad.

Brytpunkten för statlig skatt räknas bara upp med inflationen, vilket innebär att fler kommer att få betala statlig inkomstskatt än annars.

Källa: TT

Visa mer...

I årets ändringsbudget för 2018 gör regeringen nya satsningar på sammanlagt 2,6 miljarder kronor.

Satsningar görs bland annat också på sommarjobb för unga, på ny utrustning till polisen och stöd till produktion av biogas.

En vårändringsbudget ska normalt bara innehålla tillfälliga förändringar på grund av händelser som inte varit kända tidigare. Ofta handlar det om kostnader som ser ut att bli större än när budgeten klubbades på hösten.

Så är det med kommunernas flyktingmottagning som staten ska betala. När kommunernas ansökningar för ersättningar för 2015-2017 nu kommit in har det visat sig att kostnaderna är 4,9 miljarder kronor högre än regeringens prognos i höstas. De pengarna föreslås kommunerna nu få i vårändringsbudgeten.

Sådana ökade utgifter räknar dock inte regeringen in som nya satsningar i vårändringsbudgeten.