Nykläckta forskare får halv miljon för glasbrukssanering

Kalmar Artikeln publicerades

Nydisputerade Kalmarforskarna Anna Augustsson och Monika Filipsson har blivit en halv miljon kronor rikare. Tack vare sitt intresse för sanering av förorenade glasbruksområden.

På fredagen fick de ta emot Kalmar och Växjös Linnéstipendium för forskning inom ekologiskt hållbar utveckling. Stipendiet räcker i ett år.
– Att vi valde just glasbruken beror på att de utgör det största miljöproblemet både i Kalmar och Kronobergs län. Dessutom finns det en hel del underlag redan, säger Anna Augustsson och hänvisar till den stora inventering som länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har gjort.
Man hittade 101 förorenade hyttor och glasbruksområden, där sammanlagt 3 000 ton av den giftiga tungmetallen bly behöver grävas bort. Det beräknas kosta mellan 400 miljoner och 1,5 miljard kronor.
Men innan man börjar dyra saneringar måste man göra en riskbedömning. De båda forskarna vill utveckla ett verktyg för att göra bättre riskbedömningar, som förhoppningsvis kapar kostnader för stat och kommuner. De menar att problemet med dagens riskbedömningar är att beräkningarna görs efter rutinmässiga antaganden i?stället för fakta och utan att ta hänsyn till klimatförändringar.
Det var andra året som priset delades ut.
Juryn bestod av kommunstyrelsens ordförande i Växjö Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson (S), Linnéuniversitetets rektor Stephem Hwang, Johan Claesson, styrelseordförande i CA-fastigheter AB och professor Ann-Charlotte Larsson, Alstom Power AB.