Mångårig journalist leder pilotprojekt

Kalmar Artikeln publicerades

Medieinstitutet Fojo i Kalmar och Utrikespolitiska institutet har av regeringen fått i uppdrag att starta ett internationellt center som ska samla kunskap kring hot och hat. Tanken är att centret ska stötta utsatta journalister och dessutom utarbeta rutiner för de journalister som drabbas av näthat. Marika Griehsel har bland annat arbetat som Afrika-korrespondent för Sveriges Television under drygt elva år. Nu ska hon leda projektet i Kalmar.