Man misstänkt för grovt bidragsbrott frias

Kalmar Artikeln publicerades

Den man i 40-årsåldern som åtalades för grovt bidragsbrott frias från brottsmisstankarna.

Tingsrätten menar att det inte är bevisat att mannen agerat med uppsåt.

Under drygt ett år, från den 30 januari 2015 till den 29 februari 2016, fick mannen föräldrapenning, underhållsstöd, barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag utan att ha informerat Försäkringskassan om att hans barn flyttat till hemlandet i Mellanöstern, trots att detta ska göras enligt lag. Totalt fick han 236 867 kronor i bidrag.

I tingsrätten kom frågan i huvudsak att handla om huruvida mannen agerat uppsåtligen.

Mannen, som är hemmahörande på en mindre ort i Kalmar kommun, har själv uppgett att barnen förvisso bodde i hemlandet men att intentionen var att de skulle återvända till Sverige så snart hans fru fått klartecken från Migrationsverket. Han har också berättat att bidragspengarna gått till barnen.

I domen skriver Kalmar tingsrätt att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att mannen varit införstådd med att barnen kunde antas återkomma till Sverige först sedan ett år passerat.

Tingsrätten skriver även att det, på grund av språksvårigheter, inte är utrett om mannen fått tillräckligt med information när han gjort ansökningarna. Det är därför inte heller utrett om han förstått att det fanns en anmälningsskyldighet.