Lund öppnade migrantläger på nytt

Malmö/Kalmar Artikeln publicerades

Medan Kalmar kommun väljer att stänga lägret ute vid Salve så gör Lund tvärtemot.

Malmö och Lund är grannkommuner. Men deras sätt att ta hand om problemet med tiggare skiljer sig helt åt. Lund evakuerade precis som Malmö olagliga bosättningar, men Lund ordnade ersättningsboenden, det gjorde inte Malmö. Förra vintern ordnade man husvagnar på Källby camping, i år gör man samma sak igen.

– Ja, det har varit en bra och billig lösning. Men det är kanske lättare här än i Kalmar då Källby redan från början var en camping, vi slapp bygglovsproceduren här, säger Joakim Månsson Bengtsson, ordförande och verksamhetsutvecklare för organisationen Hjälp tiggare i Lund.

Detta kompletterar de med nytt boende i form av härbärge för att se till att ingen ska behöva sova på parkbänkar.

    Joakim Månsson Bengtsson tycker det är en bra idé att upplåta campingplatser till EU-migranter.

    – Ja, det har fungerat bra. Det finns el bekvämligheter i husvagnarna.

    Tidigare har hade de bara campingen öppen i tre månader. Detta därför att EU-medborgare som inte kan ordna sin egen försörjning inte får vistas i Sverige längre än den perioden. Joakim Månsson Bengtsson menar att det var även migranterna noga med att följa.

    – Men nu kommer det i stället bli en rotationsprincip, säger han. Man får i sin säng här högst tre månader.