Kalmarföretagare vinner miljontvist mot Skatteverket

Kalmar Artikeln publicerades

Såväl skatteverket som förvaltningsrätten ansåg att Kalmarföretagaren undanhållit inkomster. Men nu ger kammarrätten honom rätt.

Företagarens far drev innan han själv tog över en större verksamhet med fiskprodukter i Finland.

Huvuddelen av produktionen såldes till kunder i Sverige och utöver att hjälpa till med leveranserna hade Kalmarföretagaren tillgång till företagets transaktionskonto.

När Skatteverket började granska ärendet kom den fram till att företagaren var mycket mer involverad i verksamheten än vad han ville medge.

Slutsatsen blev att han var så djupt engagerad i affärerna tillsammans med pappan att han skulle beskattas för näringsverksamhet.

I olika domar har Skatteverket och förvaltningsrätten höjt Kalmarföretagarens inkomster för åren 2011-2014 med drygt 2,1 miljoner kronor. Utöver dömdes han att betala 734 000 kronor i moms.

Men nu har, efter överklagande, Kammarrätten i Jönköping en helt annan bedömning.

I ett färskt utslag underkänns Skatteverket resonemang. Enligt Kammarrätten är det inte bevisat att Kalmarföretagaren hade ett avgörande inflytande över verksamheten, som omsatte tolv miljoner kronor.

Tvärtom är det för Kammarrätten uppenbart att det var pappan som från Finland var ensam ansvarig för bolagets affärer.

Det är oklart om Skatteverket kommer att driva ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen.