Kalmar tar ut högsta avgiften

Kalmar Artikeln publicerades

Att införa pensionärs­rabatt på vistelseavgiften har hittills inte haft någon plats på den politiska agendan. Kalmar läns landsting tar ut högsta möjliga avgift som staten medger.

Landstinget gjort andra satsningar som gynnar äldre i?stället, något som Anders Henriksson (S), landstingsråd och ord­förande i landstingsstyrelsen poängterar.
–?Vi har gått i bräschen för landstingen när vi införde kostnadsfri vård för alla som är 85 år och äldre. Vi undersöker också möjligheten att sänka åldern ytterligare, säger Anders Henriksson.
Inte heller oppositionen har haft synpunkter på avgiften.
–?Det är en kostnad för mat och så. Det blir ju helpension, säger Christer Jonsson (C), landstingsråd i opposition, och vice ord­förande landstingsstyrelsen.
Det landstinget erbjuder är en avbetalningsplan för den som inte klarar att betala avgiften på ett bräde.
Att som i Linköping införa pensionärsrabatt har inte diskuterats och när staten för några år sedan öppnade för en avgiftshöjning höjde Kalmar till högsta möjliga.
Varför tar landstinget ut maximalt betalt för vistelsen?
–?Det är en ekonomisk avvägning. Vi ska klara av att finansiera verksam­heten och avgiften är en inkomst för landstinget.
Men vare sig Henriksson eller Jonsson utesluter att det skulle kunna bli någon form av rabatt eller högkostnadsskydd i framtiden. Avgiftssystemet i sin helhet håller på att ses över.