IOGT vill byta till sig Tullhuset

Kalmar Artikeln publicerades

Den lokala nykterhetsrörelsen är spekulant på Tullhuset och föreslår en bytesaffär med Kalmar kommun.

I en skrivelse till kommunen på fredagen från IOGT-NTO:s ledning redovisas föreningens ändrade lokalbehov och önskemål för framtiden. Föreningen äger två centrala fastigheter, dels Strömgatan 12, dels Västerlånggatan 21. Med i bilden finns även fastigheten Storgatan 57 med Tempelriddarorden som ägare och som också planerar lokalförändringar.
IOGT-ledningen vill därför inleda en diskussion om Tullhuset i hamnområdet. Fastigheten, som har kommunen som ägare, finns för närvarande som ett utbjudet objekt på marknaden.
Enligt IOGT skulle fastigheten passa bra för rörelsen både lokalt och regionalt. Avsikten är att göra om byggnaden till "Nykterhetsrörelsens Hus" med allmänna samlingslokaler både för vuxna, ungdomar och barn och som bas för föreningens verksamhet. Även andra organisationer skulle kunna inrymmas. Det nämns Kris, Kriminellas revansch i samhället, liksom Tempelriddarna.
Om en bytesaffär blir aktuell gäller den i första hand Strömgatan 12, framgår det av skrivelsen.
Konkurrensen om Tullhuset är hård. I slutet av augusti hade kommunens ombud med uppdrag att sälja fastigheten mellan 30 och 40 spekulanter inbokade för visning. Bland annat Ronny Nilsson och Tomas Axeheim, som förvärvat fleraqfastigheter och rörelser i centrum den senaste tiden, har visat intresse för att köpa Tullhuset.