Här kan du se presskonferensen

Kalmar Artikeln publicerades

9.30 höll Kalmar kommun presskonferens i kommunhuset.

Där presenterade majoriteten en rad spännande nyheter.

• Stödet till föreningslivet höjs med 2 miljoner kronor.

• Jämställt elitstöd ökar från 380 000 kronor till 1 miljon kronor.

• Ur budget för 2017 tas 10 miljoner kronor för investeringsstöd till föreningslivet varav 3 miljoner kronor riktas till ridsport.

• Byggnation av bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrum taas som särskilt beslut av kommunfullmäktige före årsskiftet 2018.

• KIFAB arena byggs. Matcharena för innebandy med plats för cirka 1 500 åskådare, träningsanläggning för innebandy samt plats för friidrott med rundbana 200 meter, kast- och hoppgrenar.

• Ny sporthall i Södra staden (Rinkabyholm).

• Konstgräsmattor byts ut i Lindsdal, på Gasten och södra Utmarken.

• Ny konstgräsplan på Gröndal.

• Ny idrottshall i Gröndal som dagtid kommer att utnyttjas av den nya grundskolan Telemarken. Tennisklubbens grusplaner flyttas och förbättras.

• Ny ishall som klarar kraven för spel i hockeyallsvenskan ska byggas och ersätta nuvarande IFFE-hallen som rivs. Politiska arbetet startar nästa mandatperiod.

• Skyttis idrottsplats bebyggs inte.

• Kalmar Södras och andra föreningars behov av omklädning och klubblokal löses via övertagande av KSRR:s lokaler vid Södra Utmarken.

• Ett väderskydd byggs över den befintliga konstgräsplanen på Södra Utmarken för att öka möjligheter att träna oavsett väder.

• En ny anläggning för skate byggs i Norrliden.

• Stor satsning på Bergaviks IP med en ny konstgräsplan ska anläggas senast våren 2018. Belysning ska ordnas på konstgräsplan, a-plan och parkering. IFK Berga erbjuds ett långsiktigt arrende som möjliggör satsningar. 300 000 kronor direkt i stöd för att rusta upp befintliga lokaler samt direkta åtgärder för att få bukt med problemen på a-plan.

Sammanfattning:

4 konstgräsplaner

1 ny ishall

1 ny simhall

2 nya sporthallar

1 multiarena

1 gräsplan

1 vädersäkrad fotbollsplan