Dator vid sängkanten ökar patientsäkerheten

Kalmar Artikeln publicerades
"Många sjuksköterskor tyckte att datajournalerna var krångliga, men de ville ändå inte vara negativa till tekniken och vill inte gå tillbaka till papperssystemet." Jean Stevenson Ågren är doktor i e-hälsa och genom sin avhandling ger hon sjuksköterskorna en röst.
Foto:Mats Holmertz
"Många sjuksköterskor tyckte att datajournalerna var krångliga, men de ville ändå inte vara negativa till tekniken och vill inte gå tillbaka till papperssystemet." Jean Stevenson Ågren är doktor i e-hälsa och genom sin avhandling ger hon sjuksköterskorna en röst.

En handhållen dator vid sängkanten skulle förbättra vården av svårt sjuka och underlätta jobbet för sjuksköterskorna.

Det vet Jean Stevenson Ågren, nybliven doktor i E-hälsa.

Vi träffar henne i E-hälsoinstitutets lokaler på Varvsholmen. Hon har med sig sin avhandling – "Dokumentation av vitalparametrar i datajournaler – en risk för patientsäkerheten?" – som försvarades 2016, vid universitetet i engelska Sheffield.

Jean Stevenson Ågren är skotska, född och uppväxt på Orkneyöarna norr om Skottlands fastland, men har bott och arbetat i Kalmar sedan 1990. Skälet till att det blev Sheffield var ett seminarium 2009.

– En professor uppmuntrade mig att doktorera där.

Så från 2010 var Jean Stevenson Ågren inskriven vid University of Sheffield, samtidigt som forskningen utfördes vid E-hälsoinstitutet och länssjukhuset i Kalmar.

Jean Stevenson Ågren har en lång meritlista: Utbildad sjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska, vårdlärare, mastersexamen i vårdvetenskap och kandidatexamen i engelska. Hon undervisar bland annat i medicinsk engelska på Linnéuniversitetet.

Data inom vård och utbildning har alltid intresserat henne och när landstinget introducerade datajournalsystemet Cosmic 2007 skrev Jean Stevenson Ågren både C- och D-uppsats om det.

– På så sätt kom jag också tillbaka till vården, det var roligt, säger hon.

Doktorsavhandlingen är en fortsättning på detta. Jean Stevenson Ågren studerade journaler för 228 patienter med hjärtstopp och hur vitalparametrar – viktiga data som blodtryck, puls och andning – dokumenterades.

– Uppgifterna kunde föras in på tre olika ställen, vilket gjorde det svårt att få överskådlighet. Det fanns dessutom inga grafiska bilder som kunde ge en snabb överblick.

Jean Stevenson Ågren följde upp med kvalitativa studier av sjuksköterskor på länssjukhuset i Kalmar. Dels följdes arbetet på fyra olika avdelningar, dels intervjuade hon sjuksköterskor och läkare.

– De tyckte att systemet var krångligt, det tog till exempel 17 klick för att föra in en enda uppgift om blodtryck. Dessutom hade sköterskorna inte alltid datorn i närheten, utan skrev ofta på lappar eller på papper på patientens sängbord.

– Grejen är att om ett tekniskt system inte funkar för ändamålet, då hittar de som jobbar en omväg, en "workaround", säger Jean Stevenson Ågren.

Betyder det att patientsäkerheten är i fara?

– Överskådliga vitalparametrar ger möjlighet att tidigt upptäcka att patienter börjar bli sämre. Därför är det viktigt att man lätt hittar uppgifterna och enkelt får överblick så att man snabbt kan fatta beslut och agera.

– Det kan innebära en allvarlig risk för patienten.

Jean Stevenson Ågrens slutsats är att sjukvårdspersonal måste kunna anteckna i datajournalen direkt vid sängkanten. Antingen med hjälp av en handhållen liten dator, eller med en Ipad.

– Bra tekniska lösningar är på väg. En handhållen dator sparar mycket tid, då man inte behöver skriva flera gånger. Dessutom minskar risken för att det blir fel, säger hon.

– Men man måste utveckla systemen i samklang med användarna. Många sköterskor tyckte att de inte blev lyssnade på, så nu ger jag dem röst.

Fakta

Forskaren

Namn: Jean E Stevenson Ågren.

Ålder: 60 år.

Bakgrund: Född och uppvuxen på skotska Orkneyöarna, till Kalmar 1990.

Utbildning: Sjuksköterska, barnmorska, intensivvårdssjuksköterska och vårdlärare i Skottland/England. Adjunkt i engelska vid Linnéuniversitetet i Kalmar, forskning vid E-hälsoinstitutet.

Bostadsort: Kalmar.

Hur hamnade du här? "Kärleken förde mig hit".

Visa mer...

Fakta

Forskningen

Ämne: Hälsoinformatik.

Syfte: Studera om brister i datajournalsystem kan riskera patientsäkerheten.

Institution: E-hälsoinstitutet/University of Sheffield.

Tid: 2010-2016.

Resultat: Doktorsavhandlingen "Dokumentation av vitalparametrar i datajournaler - en risk för patientsäkerheten?"

Visa mer...