Insändare

Offentlig upphandling för minskad klimatpåverkan

Insändare
Kommunerna måste bli mer offensiva och ställa tuffare hållbarhets- och klimatkrav i sina upphandlingar, menar skribenterna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kommunerna måste bli mer offensiva och ställa tuffare hållbarhets- och klimatkrav i sina upphandlingar, menar skribenterna.

De svenska utsläppen av växthusgaser ska ner till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt.

Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Ett sätt att öka takten är att i offentliga upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan.

Upphandlingsmyndigheten har analyserat hur stor påverkan kommunernas inköp har på klimatet. Analysen visar att kommunernas utsläpp av växthusgaser från inköp uppgår till drygt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Det motsvarar de årliga utsläppen från cirka 5,4 miljoner personbilar.

Fossilfritt Sverige samlar idag över 400 aktörer som delar målet att vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att 13 olika branscher formulerat färdplaner för hur de ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd. Hållbarhet är nämligen lönsamt.

Flera av färdplanerna pekar ut offentlig upphandling som en nyckel för att fossilfria produkter ska konkurrera ut de fossila. Ett exempel är bygg och anläggningssektorn som vill att det offentliga ska gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Kommunerna måste bli mer offensiva och ställa tuffare hållbarhets- och klimatkrav i sina upphandlingar. Det finns tre saker kommunerna kan göra för att skapa den efterfrågan på hållbara produkter och lösningar som företagen vill se.

1. Politiker i kommunfullmäktige – visa mer mod och handlingskraft! Genom att besluta om tydliga hållbarhetsmål skapas förutsättningar för att beställarorganisationen ska kunna bidra till att målen nås.

2. Ställ krav på minskad energianvändning. Det kan exempelvis göras i funktionsupphandlingar. Att föra dialog med marknaden om vad som är möjligt är ett annat viktigt steg mot en mer hållbar upphandling. Färdplanerna visar tydligt att näringslivet vill att den offentliga sektorn ställer tuffare krav.

3. Se till livscykelkostnaden och inte investeringskostnaden vid upphandling. En investering i en ny skola påverkar kommunen i flera decennier. En elbil är idag ofta det billigaste alternativet sett till totalkostnaden.

Lagen om offentlig upphandling ger stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav. Den till och med uppmanar till att ställa miljömässiga krav vid upphandling. Klimatutmaningen är global men en del av lösningen är lokal.

Upphandlingsstatistiken visar att sju av tio upphandlingar görs av kommunerna och de kommunala bolagen. Det är hög tid för kommunerna att öka takten om klimatmålet ska nås till år 2045.

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.