Klartecken till att skjuta kajor

Mörlunda Artikeln publicerades

Kristdemokraterna Lennart Davidsson och Christian Nytorpet skrev i våras en motion om att något måste göras åt de stora flockarna av kajor som finns i kommunens olika orter. Miljö- och byggnadsnämnden har nu behandlat motionen och håller med motionsställarna om att de periodvis stora populationer av kajor som förekommer i tätorterna är ett irritationsmoment för invånarna. Vidare bedömer nämnden att förslaget att flytta ut jakten på kajorna utanför tättbebyggda områden är en mycket god idé. Vem som ska genomföra avskjutningen tar nämnden dock inte ställning till.