Gifter funna på fabrikstomt

Hultsfred Artikeln publicerades

En gammal armaturfabrik är den senast upptäckta miljöboven i Hultsfred. Jakten på källan till onormalt höga halter klorerade kolväten i marken gav resultat.

Kemikalierna påträffades för några år sedan i samband med markundersökningar på det före detta batterifabriksområdet i Hultsfred.
Men en noggrannare analys slog fast att dessa klorerade kolväten inte hade sitt ursprung i batteritillverkningen. Därför anlitade länsstyrelsen ett konsult­företag till att göra nya undersökningar i batterifabriksområdets närhet och studien gav dubbla utropstecken.
– Enligt konsulterna har de höga halterna av bland annat trikloretylen sitt ursprung i den verksamhet som Upsala Armaturfabrik hade på två fastigheter under 1960- och 1970-talet, säger Åsa Axheden, länsstyrelsens enhet för förorenade områden.
Hon berättar att halterna klorerade kolväten delvis är så pass alarmerande att länsstyrelsen väljer att gå vidare och förbereda en mera detaljerad analys. Problemen förstärks av att ett bolag i dag har sitt kontor på platsen där de värsta giftansamlingarna finns i marken under byggnaden.
I värsta fall kan det finnas hälsovådliga, gasformiga, nedbrytningsprodukter, i lokalerna.
– Konsulterna rekommenderar att vi undersöker halterna av klorerade ämnen inomhus i lokalerna men även provtagning av porluft under byggnaden, säger Åsa Axheden.
Åsa Axheden berättar att länsstyrelsen denna vecka ska skicka in en bidrags­ansökan till Naturvårdsverket för att kunna finansiera de kommande detaljundersökningarna.
– Jag räknar med att vi får besked om pengarna i januari eller början av februari, säger hon. Sedan hoppas jag att vi kommer i gång så snabbt som möjligt med undersökningen, efter att en offentlig upphandling gjorts, säger hon.
Enligt konsulternas utredning är vissa delar av Upsala Armaturfabrik höljda i dunkel. Verksamheten på den ena fastigheten har man inte lyckats spåra några detaljer om alls men väl från den andra platsen. Det är troligt att företaget använt trikloretylen till avfettning. Konsulterna har också hittat uppgifter om att kemikaliehanteringen var slarvig och att spill därför kan misstänkas.
Utöver eventuella problem för de personer som jobbar i de nuvarande lokalerna ovan föroreningarna, utgör de klorerade kolvätena ett presumtivt hot mot Hultsfreds grundvattentäkt.