Högsby säger nej till en sydsvensk region

Högsby Artikeln publicerades

Enigheten var långt ifrån påfallande, men efter två voteringar bestämde sig ledamöterna i Högsby kommunfullmäktige på måndagskvällen att säga nej till en framtida sydsvensk storregion.

Kommunalrådet Ingemar Svanström (C), förklarade att fullmäktige haft en nästan fullständig enighet för en region med Smålandslänen, Östergötland och Blekinge, men det var inte aktuellt i dagsläget.
– Våra farhågor med en sydsvensk region är att Kalmar län splittras, då kommunerna i norra länsdelen i stället söker sig norrut, sade Ingemar Svanström (C).
Vidare menade han att en splittring innebär negativa förändringar för den norra länsdelen.
– För vår kommun är riskväg 34 och Stångådalsbanan oerhört viktiga och det sydsvenska alternativet innebär att dessa kommunikationsleder hamnade i två regioner. Vi stödjer alltså inte att länet medverkar i en sydsvensk regionbildning.
En annan uppfattning hade Jonas Erlandsson (S), som i och för sig menade att en region med Småland, Blekinge, Öland och Östergötland var den mest fördelaktiga.
– Men med de kända fakta som finns med ett stängt Jönköping fram till år 2019 och Kronobergs inlåsning ser vi inte att det ovan nämnda alternativet finns idag. Därför har vi svårt att säga nej till den föreslagna sydsvenska regionbildningen, men vill inte låsa fast oss för framtida sydsvensk region och utredaren får kännedom om hur en önskeregion kan tänkas för vår del, sade Jonas Erlandsson (S).
Föreslår utredaren en annan regionindelning är Socialdemokraterna beredd göra en omprövning.
– Kalmar län ska bilda en egen region likande Hallans län och Jönköpings län. Ett samarbete norrut och västerut ser vi inte som ett problem. Det är en viktig fråga, varför jag föreslår en folkomröstning sade Sune Ohlsson (SD).
En rad debattinlägg förekom under kvällen. När sedan ärendet skulle klubbas igenom segrade Jonas Erlandssons (S) förslag mot Sune Ohlssons (SD) med 23-6 sedan tolv avstod från att rösta. Därpå vann förslaget från Ingemar Svanström (C) mot förslaget från Jonas Erklandssons (S) med 22-18. Alltspå blev det avslag för en sydsvensk storregion.