Förälder anmäler skola

Högsby kommun Artikeln publicerades

Föräldern till en elev i en skola i Högsby kommun har anmält skolan till BeO, barn och elevombudet. Eleven utsätts för kränkningar och mobbing dagligen, menar föräldern.

Anmälan som skickades i mitten av februari gäller en elev på en av kommunens skolor. Enligt föräldern utsätts eleven så gott som dagligen för kränkningar och mobbing och har haft det så under hela sin skolgång. Men ingen på skolan gör något åt kränkningarna trots att föräldern påtalat problemen, står det i anmälan.

”Då mitt barn regelbundet utsätts för kränkningar och mobbing och skolan inte tar något som helst ansvar eller agerar så anser jag att skolan gör helt fel som inte tar krafttag eller gör några som helst märkbara ansträngningar för att förbättra situationen så att mitt barn kan gå till skolan utan att vara orolig, ängslig, rädd eller känna obehag för att bege sig till skolan”, skriver föräldern i anmälan.

Där framgår också att klassföreståndaren informerats men att det inte hänt något som förbättrat situationen. Tvärtom, skriver föräldern.

”Det har passerat en gräns som jag finner helt oacceptabel”, står det i anmälan.

Där beskrivs också hur eleven under hela sin skolgång fått utstå mobbing och kränkningar från andra elever, både i den egna klassen men också från äldre skolkamrater. Nu kräver föräldern att förhållandena på den aktuella skolan utreds.

”Vet för övrigt att mobbning är utbrett på skolan och det är andra elever som far illa. Det enda skolan verkar vara intresserade av är att tiga ihjäl problemen”, står det i anmälan.

Nu kräver Barn- och elevombudet, som lyder under Skolinspektionen, att Högsby kommun i egenskap av huvudman för skolan, ska svara på en lång rad frågor i ärendet. Beo vill bland annat veta hur rektor hanterat ärendet och om man gjort någon typ av utredning. Kommunen ska också redovisa elevens nuvarande skolsituation och bifoga en plan mot kränkande behandling där man vill veta hur planen har använts i det aktuella fallet.

Yttrandet från Högsby kommun måste vara inne senast den 21 mars.