Brandkåren får kvinnodusch

Högsby Artikeln publicerades
De kvinnliga brandmännen ska få ett eget omklädningsrum med egen dusch.
Foto: NORA LOREK / TT
De kvinnliga brandmännen ska få ett eget omklädningsrum med egen dusch.

En halv miljon kronor avsätts för att ge kvinnorna i räddningstjänsten en egen dusch. Hädanefter ska politikerna också besluta om investeringar i juni och driften i november.

Under måndagens kommunfullmäktige beslutades om en nyordning för kommunens budgetarbete. Tidigare klubbades både investerings- och driftsbudgeten samtidigt, i juni. Men sedan 2017 fastställs investeringsbudgeten i juni och driftsbudgeten i november. Nu permanentas den modellen. Syftet är att mer fokus ska läggas på investeringsbudgeten så att den inte hamnar i skuggan av driftsbudgeten. Ärendet om den nya budgetrutinen var ett av få beslut som klubbades.

Ett informationsärende handlade om att en halv miljon kronor har avsatts för att bygga omklädningsrum och dusch för kvinnorna inom räddningstjänsten. Pengarna skulle egentligen gå till en flytt av larmcentralen men behövdes inte till det.

Under kvällen lyftes fyra medborgarförslag. Tre lämnades vidare för beredning. Ett handlade om att Högsby borde få en skulptur, ett handlade om bättre skyltning och underlag längs elljusspåren och ett handlade om hälsosamt producerad mat.

Ytterligare ett medborgarförslag handlade om revidering av en detaljplan i Berga och det vållade viss debatt. Det gäller området Lövhälläng som är planlagd för bostäder men förslagsställaren föreslår att området i stället ska bevaras som natur.

– Det ligger fel i tiden att exploatera naturområden, sade Gunilla Schollin-Borg (MP).

– Det råder inte brist på skog och mark i Högsby kommun, sade kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C).

Efter votering blev det fördel för kommunstyrelsens förslag om ett yttrande som innebär att det behövs beredskap för bostadsbyggande och att det finns annan natur i området.

Sverigedemokraternas tidigare motion om hemvändarhjälp avslogs.