Zeljke och Djordjo Cvjetkovic,

Guldklimpar

Långrevsgatan 49, Västervik, fick den 14/11 en son som heter Mihailo.
Längd 51 cm, vikt 3 970 g.