Maria Lewandowski och Mathias Gustafsson,

Guldklimpar

Skrika 302, Fliseryd, fick den 16/9 en flicka som heter Alicia.
Vikt 3 615 g, längd 52 cm.