Sven-Olof Aleljung

Styrelsen för Rällaskogens vänner genom Birgitta Ruthberg-Tillström, ordförande Artikeln publicerades

Sven-Olof "Olle" Aleljung, Stora Rör, avled den 18 april i en ålder av 88 år.

Klokhetens, vishetens, kunskapens och godhetens man finns inte längre bland oss.  

Olle var både vänskaplig, gästvänlig och hjälpsam. För oss i föreningen Rällaskogens vänner har Olle varit oersättlig med sin kunskap, styrka, kraft och ödmjukhet i viktiga kontakter med myndigheter, politiker och Ekerum resort. Genom sin humor och positiva inställning gav han oss en framtidstro. Olle har alltid haft en stor respekt med sig. Det har varit mycket tryggt att ha den kunnige och naturälskande Olle med som styrelsemedlem i Rällaskogens vänner. Vi arbetar för att rädda den mycket unika Rällaskogen på Öland.

Vi delar sorgen med Olles hustru Britt och deras barn med familjer. Vi känner en enorm saknad men också en stor tacksamhet för att vi har fått ha Olle som vår vän.