Minnesord över Dick Måård, Lars-Erik Larsson och Elvi Karlsson

Familj Artikeln publicerades

Dokumentation i Glasbruksbygd sörjer sina kamrater Dick Måård, Nybro, 76 år, Lars-Erik Larsson, Nybro, 80 år, och Elvi Karlsson, Gullaskruv, 100 år.

I januari 1989 startade några pensionärer en studiecirkel i Orrefors. Detta resulterade så småningom i, att 1991 bildades föreningen Dokumentation i Glasbruksbygd, DIG. Här har Dick varit den drivande kraften under alla år. Föreningens målsättning var att i text, ljud och bild dokumentera livet i glasbruksbygd. Främst att gripa tag i de minnen som annars riskera att försvinna.

Denna flitiga förening har under årens lopp åstadkommit och utgivit elva böcker samt två fotoalbum.

Dicks stora engagemang för bygden ledde till flera olika projekt. Ett av dessa var restaureringen av dammvallar, ladugård och klängstuga i Barkeström. Här anlades också en vacker vandringsled med historik över området.

Dick var även öppen för modern teknik, vilket resulterade i att DIG:s foton, ljudinspelningar och filmer finns bevarade för framtiden.

Under dessa olika arbeten har Lars-Erik varit en hängiven och trogen med hjälpare. Hans stora arbete med att korrekturläsa alla böckerna och fotoalbumen. Han gjorde ett fantastiskt arbete i DIG. med bland annat sökandet och skrivandet om en av Linnes lärjungar som kom från Stibbetorp.

Elvi har varit en stor tillgång med sin goda berättarkonst. Hon har berikat böckerna med många minnen från ett långt och innehållsrikt liv.

Vi medlemmar i DIG minns med tacksamhet och glädje alla trevliga fredagsträffar. Alla utflykter som berikat oss i olika ämnen. De fina avslutningarna på våren. Julborden i Kolfly, där brasan har sprakat i öppna spisen och med julgranen hängande i taket.

Vi är tacksamma för alla deras insatser under åren. Vila i frid.

Medlemmarna i Dokumentation i Glasbruksbygd genom Elsie Gustafsson och Nils-Harald Ejderstedt