Minnesord över Christer Skymbäck

Familj Artikeln publicerades

I måndags kom det tråkiga beskedet att kulturprofilen Christer Skymbäck, Vickleby, hade avlidit i en ålder av 76 år.

Christer Skymbäck har varit en kunnig och intresserad kraft inom alla de områden där han verkade - politik, föreningsliv och kulturfrågor. Christer var en genuin Emmabodabo, föreningsmänniska och folkbildningsivrare. Han var en tuff debattör i frågor som engagerade honom. Han debatterade alltid med glimten i ögat och kunde även erkänna en motståndares synpunkter.

Christer var en kommunal tjänstemans önskedröm - erfaren, kunnig, orädd och drivande. Han medverkade med sin erfarenhet och kompetens till att verksamheter och planer kunde utvecklas till nationell klass. Det gäller till exempel Det litterära Emmaboda, glaset och kulturmiljöerna.

Utöver det stora intresset för samhället, skolan och kulturen hade Christer ett genuint personligt kulturintresse. Han utövade och konsumerade kultur på många olika sätt. Under många år samlade han på böcker och då särskilt förstahandsupplagor, ofta signerade. Han var bibliotekets mest frekvente och mest intresserade låntagare.

Han var verksam inom Folkets hus-rörelsen lokalt och regionalt, kulturnämndsordförande, ledamot i olika nämnder och styrelser samt ledamot i kommunens kulturutskott. Uppräkningen kan bli mycket längre.

Christer var alltid beredd att ta på sig uppdrag av olika slag, både i den gamla hemkommunen och i sin nya kommun. Han hade planer på nya engagemang när han hastigt rycktes bort.

Det blir ett stort tomrum efter Christer och vi är många som saknar honom.

Vi skänker en tanke till hans närmaste - hustrun Majvi, barn och barnbarn.

Christer Augustinsson