Minnesord över Bo Lindwall

Familj Artikeln publicerades

Sågverksarbetaren och politikern Bo Lindwall, boende i Påryd, har lämnat oss med stor saknad i en ålder av 73 år. Våra tankar är hos hans närmaste anhöriga.

Bo var både fackligt och politiskt engagerad. I Påryds och Södermöres socialdemokratiska föreningar var han under lång tid ordförande respektive sekreterare. I Skogsarbetareförbundet var han lokalt fackligt aktiv vid Tvärskogs träindustri. Bo var förtroendevald i avdelningsstyrelsen för Trä-sjuan.

Under många år var Bo även folkvald politiker i landstinget i Kalmar län. Han valdes in som ledamot av landstingsfullmäktige redan i början av 1990-talet och tillhörde därefter den högsta beslutande politiska församlingen i länet fram till 2014. Under två mandatperioder var han också ersättare i landstingsstyrelsen.

Bo fick med åren allt mer ansvarsfulla förtroendeuppdrag av sitt parti socialdemokraterna, bland annat som ordförande i landstingets utvecklingsråd och senare som revisor. Som revisor i landstinget bedrev han ett noggrant och intresserat arbete och säkerställde på ett föredömligt sätt de folkvaldas kontroll av den breda verksamhet som bedrivs. Att vara revisor är ett hedersuppdrag som kräver integritet och klokskap, något Bo hade åtskilligt av. Den socialdemokratiska landstingsgruppen uppskattade hans arbete mycket.

Under lång tid tjänstgjorde han även som nämndeman i fastighetsdomstolen och som juryman i tryckfrihetsdomstolen. Bo var även engagerad i folkhögskolornas utveckling, bland annat som vice ordförande i Högalids folkhögskola under åren 2003-2006.

Vi som hade förmånen att arbetade nära Bo är mycket tacksamma för att vi fick lära känna honom. Vi minns honom som en engagerad, jordnära och plikttrogen partivän. Vi vill tacka hans familj för att vi fick låna honom under så många år. Bo är värd all beundran och vårt innerliga erkännande för sina insatser i samhälls- och föreningslivet.

Anders Henriksson (S)

partidistriktets ordförande i Kalmar län

Roger Holmberg (S)

arbetarekommunens ordförande i Kalmar