Lilly Ohlsson

Familj Artikeln publicerades

I Johanneskyrkan, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Lilly Ohlsson.

Akten inleddes med att kantor Per-Ola Svensson på orgel spelade Amazing grace varefter Eddie Englid på flygel framförde Hallelujah av L Cohen. Unisont sjöngs psalm 190. Officiant Mildred Fischer hon höll griftetal utifrån orden i 1 Kor 15:42 och förrättade överlåtelsen. Efter begravningsbönen sjöngs 297 unisont och därpå tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning på akten spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson på orgel.

Gåvor var skänkta till Barndiabetesfonden.

Minnesstund hölls i Johannesgården.