Hans Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Emmaboda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Hans Karlsson, Emmaboda.

Som inledning på akten spelade kantor Britta Mård Så skimrande var aldrig havet på orgel varefter sångsolist Peter Rudenborg framförde Som en bro över mörka vatten till kantorns pianoackompanjemang. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Jan-Olle Wikström höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 297 och 235. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl med minnesord och blommor lyste officianten frid. Solisten sjöng My way till pianoackompanjemang och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa.

Blommor märktes från bland andra Emmabodafestivalen.

Gåvor var lämnade till Hjärnfonden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.