Gunvor Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Södra kapellet, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Gunvor Karlsson.

Akten inleddes med att Joel Holmqvist spelade och sjöng En stund på jorden av L Pourkarim varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Sara Nylén höll griftetal över orden i Ps 121 och förrättade överlåtelsen. Solisten sjöng Ängeln i rummet av E Dahlgren och efter begravningsbönen sjöng han Himlen är oskyldigt blå T Gärdestad. Sedan anhöriga, släkt och vänner tagit ett sista farväl och nedlagt blommor avslutades akten med att Joel Holmqvist framförde Vem tänder stjärnorna av E Dahlgren.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.